Doniosły dzień dla PCEZ

Wojewódzka Inauguracja Kształcenia Zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 w PCEZ w Świdniku

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku było gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Kształcenia Zawodowego w roku szkolnym 2021/2022. Uroczystość była okazją do odsłonięcia muralu upamiętniającego patrona szkoły oraz podpisania umów o współpracy.


Uroczystość odbyła się w miniony poniedziałek, 6 września, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, Kuratorium Oświaty w Lublinie, PZL Świdnik oraz licznie zaproszonych gości. – Przywiązujemy dużą wagę do tego, by promować szkoły zawodowe, szkoły branżowe I i II stopnia, technika oraz szkoły policealne, które kształcą w zawodach – mówiła Teresa Misiuk, szefowa Kuratorium Oświaty w Lublinie. – Mamy mocną świadomość tego, że świat, w którym żyjemy, potrzebuje dobrych fachowców; mistrzów w poszczególnych zawodach, a takich mistrzów przygotowują właśnie szkoły zawodowe.

Uroczystość była okazją do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy PCEZ, a PZL-Świdnik, dotyczącej staży absolwenckich dla uczniów. Podpisali ją Anna Goral, dyrektor szkoły oraz Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik. Podpisano również list intencyjny w sprawie umożliwienia uczniom PCEZ udziału w projekcie RoboLab, organizowanym przez Fundację Wspierania Edukacji Przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie.

To przedsięwzięcie pozwoli uczniom poszerzać wiedzę i umiejętności z zakresu automatyki, robotyki, mechatroniki, elektroniki czy programowania, ale także rozwijać tzw. kompetencje miękkie, czyli umiejętność współpracy i komunikacji. Dokument podpisali A. Goral, J. Libcha, starosta świdnicki Łukasz Reszka oraz Łukasz Szuba, dyrektor Fundacji Wspierania Edukacji Przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie. Projekt został podzielony na dwa moduły. Pierwszy to zajęcia i szkolenia, w trakcie których młodzież zdobędzie wiedzę umożliwiającą jej podejście do drugiego etapu, czyli zawodów, których celem będzie konstrukcja robota.

Podpisano również porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie a Zespołem Szkół w Piaskach. Inauguracja była również okazją do odsłonięcia muralu z wizerunkiem Zygmunta Puławskiego, patrona szkoły, polskiego pilota, inżyniera, konstruktora najpopularniejszego przedwojennego polskiego myśliwca PZL P11. Co ciekawe projekt muralu jest dziełem ucznia PCEZ, Andrzeja Daniluka. Malunek powstał przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej dzięki zaangażowaniu Krzysztofa Wilkołazkiego oraz Pawła Drzewińskiego. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here