Dopłacili tylko stażystom

Około 20 tysięcy złotych wydało miasto Świdnik na wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli (tzw. uśrednień) za 2021 rok. Otrzymali je tylko stażyści. W Powiecie Świdnickim wyrównywać wynagrodzeń nie było potrzeby.


Według stawek średniego wynagrodzenia dla nauczycieli, stażysta powinien zarabiać 100 proc. kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej. W ubiegłym roku wynosiła ona 3 537,80 zł brutto. Nauczyciel kontraktowy powinien otrzymywać 111 proc. kwoty bazowej, czyli 3 926,95 zł, nauczyciel mianowany – 5 094,43 zł (144 proc. kwoty bazowej), a nauczyciel dyplomowany 6 509,55 zł (184 proc. kwoty bazowej).

Każdego roku samorządy są zobowiązane do wypłaty pedagogom jednorazowego dodatku uzupełniającego, zwanego potocznie uśrednieniem lub czternastką. Należy się on tym nauczycielom, którzy nie osiągnęli średniej płacy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Stosunkowo niewielkie koszty związane z wypłatą tych dodatków za ubiegły rok poniósł Urząd Miasta Świdnik.

– Ustalona kwota różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 2021 r. a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, dotyczyła tylko nauczycieli stażystów i wyniosła w sumie 19 389, 70 zł brutto (kwota podana bez kosztów pracodawcy). Wypłata dodatku wyrównawczego objęła – 12,84 etatu nauczycieli stażystów. W porównaniu z rokiem wcześniejszym kwota dodatku jest niższa o 148 821,80 zł brutto. Wówczas został on wypłacony nauczycielom na trzech stopniach awansu zawodowego: stażystom, mianowanym i dyplomowanym – informuje Ratusz.

Kosztów związanych z wypłatą uśrednień za 2021 r. nie poniósł Powiat Świdnicki.

– W ubiegłym roku tak zaplanowaliśmy organizację pracy nauczycieli, że osiągnęli wymagany prawem procent wynagrodzenia. Dzięki temu nie było konieczności wypłacania dodatków uzupełniających – mówi starosta świdnicki, Łukasz Reszka.

W 2020 roku tytułem uśrednień powiat wypłacił nieco ponad 50 tys. zł. Wypłaty otrzymali nauczyciele mianowani, stanowiący drugi, po nauczycielach dyplomowanych, najczęstszy stopień awansu zawodowego wśród pracowników powiatowych szkół.

(w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here