Dostali pieniądze na badania i rozwój

Ponad 27 milionów złotych dofinansowania otrzymały w ubiegłym tygodniu firmy z Lublina i regionu z sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy te pieniądze będą mogli przeznaczyć na działalność badawczo-rozwojową oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji.


– Cieszę się, że lubelscy przedsiębiorcy sięgają po środki na wzmocnienie współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym. Projekty te pozwolą na wdrożenie nowych produktów i usług w przedsiębiorstwach. Dzięki temu gospodarka w regionie będzie coraz bardziej innowacyjna – cieszy się wicemarszałek Michał Mulawa, który wręczył przedstawicielom firm umowy na dofinansowanie.

W ramach kolejnego, już czwartego konkursu do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości wpłynęło 21 wniosków, które opiewały na kwotę ponad 42 mln zł. Do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów. Przedsiębiorcy otrzymają na nie ponad 27 mln zł wsparcia.

Realizacja projektów polega na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących już procesów czy usług. Wsparciem objęte są koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wsparcie obejmuje m.in. fazę badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR wynosił:

– dla badań przemysłowych: mikro, małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 75%, duże przedsiębiorstwa: 65%

– dla eksperymentalnych prac rozwojowych: mikro, małe przedsiębiorstwa: 60%, średnie przedsiębiorstwa: 50%, duże przedsiębiorstwa: 40%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Od początku perspektywy 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Badania celowe do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości wpłynęło łącznie 199 projektów opiewających na kwotę dofinansowania ponad 310 mln zł. Zostało podpisanych 71 umów na kwotę przekraczającą 111 mln zł.

Jeszcze w tym miesiącu LAWP ogłosi dwa kolejne konkursy w ramach Działania 1.2 Badania celowe, w tym jeden jako Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. KB

Wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa oraz dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) Elżbieta Kędzierska mówią o programie dzięki któremu firmy z sektora MŚP otrzymały w ubiegłym tygodniu ponad 27 mln zł

Kto i na co dostał wsparcie?

Netrix S.A. – na projekt . „System złożony optymalizujący procesy technologiczne i logistyczne oparty na sztucznej inteligencji, tomografii i internecie rzeczy”, realizowany w partnerstwie z SIGMA S.A (wartość projektu to 3,94 mln zł, dofinansowanie 2,89 mln zł)
BITSTREAM – na „Opracowanie wieloportowego, wielostrumieniowego testera, monitora jakości usług i synchronizacji dla transmisji danych w sieci nowej generacji 5G” (wartość projektu 2,08 mln zł, dofinansowanie 1,48 mln zł).
Spółka Inżynierów SIM – na „SemantIQ – inteligentny system monitoringu rozproszonego z zintegrowaną platformą usług dyspozytorskich” (wartość projektu 3,57 mln zł, dofinansowanie 2,71 mln zł).
AG IT PROJECT – na „Opracowanie innowacyjnego systemu zasilania gwarantowanego dla długich czasów autonomii oraz innowacyjnego systemu zasilania gwarantowanego przystosowanego do pracy w warunkach ekstremalnych” (wartość projektu 2,24 mln zł, dofinansowanie 1,55 mln zł).
Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych – na „Opracowanie sytemu lokalizacji czasu rzeczywistego z wykorzystaniem znaczników ultraszerokopasmowych” (wartość projektu 3,7 mln zł, 2,752 mln zł).
MK Mikro Energia – na „Stworzenie innowacyjnego palnika hybrydowego w oparciu o przeprowadzone prace badawcze” (wartość projektu 600 tys. zł, dofinansowanie 445 tys zł).
SLC-Automation – na „Opracowanie prototypu inteligentnego, zautomatyzowanego procesu gratowania tworzyw sztucznych i metali” (wartość projektu 2,31 mln zł, dofinansowanie 1,65 mln zł).
BIOMAXIMA – na „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania grupy testów do oznaczania lekowrażliwości” (wartość projektu 2,62 mln zł, dofinansowanie 1,6 mln zł).
Euro-Forum – na „Dostosowanie kreatora ćwiczeń e-learningowych do potrzeb osób z utrudnionym dostępem do edukacji” (wartość projektu 2,84 mln zł, dofinansowanie to ponad 2,17 mln zł).
Polska Grupa IT – na „Opracowanie innowacyjnego narzędzia middleware dla systemów ERP” (wartość projektu 843 tys. zł, dofinansowanie 633 tys. zł).
P.H.M. Polcomm – na „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnych narzędzi skrawających z wymiennymi płytkami węglikowymi do rowkowania i przecinania metalu i jego stopów” (wartość projektu 4,62 mln zł, dofinansowanie 2,85 mln zł).
MT Legal – na „Badania celowe dla MT Legal”, obejmuje opracowanie nowego produktu w postaci mieszanki kompozytowej przeznaczonej do wykorzystania w wielkoformatowych drukarkach 3D” (wartość projektu 4,49 mln zł, dofinansowanie 2,99 mln zł).
Wydawnictwo Kartograficzne Polkart – na „Nowatorską linię technologiczną do automatycznego generowania map online” (wartość projektu 2,25 mln zł, dofinansowanie 1,66 mln zł).
PEB – na „Innowacyjny mobilny system usuwający zanieczyszczenia z tapicerki pojazdów bez użycia wody” (wartość projektu 3,36 mln zł, dofinansowanie 2,36 mln zł).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here