Dotacja-aktywizacja

Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich, promocja życia na wsi, konkursy, warsztaty, szkolenia – to tylko część z przedsięwzięć, które zrealizuje Starostwo Powiatowe w Świdniku, dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Powiat otrzymał na ten cel ponad 45 tys. zł.


W ubiegły wtorek (23 czerwca) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się uroczyste wręczenie dotacji na realizację projektów zakładających szeroko pojętą aktywizację mieszkańców wsi. Symbolicznego wręczenia dofinansowania dokonali Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego i Ewa Szałachwiej, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

W grupie kilkudziesięciu projektów, które otrzymały wsparcie finansowe znalazł się także ten przygotowany przez urzędników Starostwa Powiatowego w Świdniku. – Środki te nie tylko pomogą zaktywizować środowiska wiejskie – zaznacza Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Część z nich przeznaczymy także na organizację dożynek powiatowych. Jeśli nie uda się ich zrobić w tym roku, przesuniemy fundusze na kolejny rok.

Na konto starostwa wpłynie ponad 45 tys. zł. Wkład własny wynosi natomiast nieco ponad 16 tys. zł. (opr. w)