Dotacje na świetlice

Gmina Żmudź otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będzie przeznaczona na remonty świetlic w Maziarni i Leszczanach.

Zadanie, o którym mowa nosi nazwę „Zachowanie i udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Maziarnia oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczany”. Dotacja z PROW na to zadanie wynosi 137 768,00 zł, a jego całkowity koszt to 296 586,96 zł. Gmina Żmudź podpisała już umowę na realizację tego przedsięwzięcia. W przypadku świetlicy wiejskiej w Maziarni przewiduje ono malowanie dachu, wymianę instalacji elektrycznej i elewacji budynku, prace wewnątrz niego oraz wyłożenie kostką brukową terenu wokół świetlicy.

Modernizacja świetlicy w Leszczanach także obejmuje roboty elewacyjne, uzupełnienie ścianek działowych wewnątrz budynku, montaż urządzeń sanitarnych, remont instalacji elektrycznych oraz wykonanie dojść do budynku. (mo)