Dotacje na ratowanie zabytków

(30 maja) Andrzej Romańczuk, starosta włodawski, w imieniu zarządu powiatu przekazał dotacje trzem instytucjom, które zajmują się m.in. opieką i ratowaniem zabytków w powiecie włodawskim.

 

Zarząd udzielił dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych tylko dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Dotację otrzymały: Stowarzyszenie Renovabis (3000 zł), Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie (10 000 zł) oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rajmunda w Hańsku (4700 zł). Dotacji nie otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie z uwagi na to, iż kaplica cmentarna nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Podczas uroczystości wręczenia stosownych porozumień wymieniono wiele cennych uwag dotyczących kształtu przyszłej współpracy. Powiat włodawski od wielu lat dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego, m.in. przed rokiem odrestaurowano tzw. kolumnę toskańską w centrum Włodawy. W najbliższym czasie powiat – we współpracy z miastem i innymi instytucjami – odrestauruje pomnik Tadeusza Kościuszki na skwerze obok WDK-u. (pk)