Dotacyjna ruletka pełna kontrowersji

Dopiero za drugim razem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości udało się przeprowadzić konkurs na bezzwrotne dotacje dla mikro i małych firm dotkniętych pandemią COVID-19. O pieniądze ubiegało się blisko 16 tysięcy przedsiębiorców, ale pieniądze dostanie zaledwie ok. 2,3 tysiąca szczęśliwców, którym udało się wysłać wniosek w ciągu pierwszych 4 sekund od uruchomienia naboru!!!!. Reszta nie kryje rozczarowania i oburzenia uważając, że ustalone zasady konkursu i dzielenie pieniędzy wedle zasady „kto pierwszy ten lepszy”, to skandal.


Przypomnijmy! O pomoc w wysokości od 23,5 do 165 tys. zł, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, mogły aplikować osoby samozatrudnione oraz mikro i małe firmy z Lublina i województwa lubelskiego, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%. Do podziału było 74 mln zł i od początku było wiadomo, że dla wielu zainteresowanych firm pieniędzy nie wystarczy.

Wnioski wypełniało się w systemie teleinformatycznym LSI2014 i było to możliwe, przynajmniej teoretycznie już kilka dni przed pierwszą próbą naboru zaplanowaną wcześniej na środę (15 lipca), na następnie przełożoną o dzień. Kiedy w czwartek o 10.00 wszyscy jednocześnie chcieli wysłać swój wniosek (a było ich aż 24 tysiące) udało się to mniej niż połowie. Ostatecznie Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o anulowaniu naboru z uwagi na awarię oraz brak dostępności systemu LSI2014, co czyniło niemożliwym lub znacząco utrudniało przeprowadzenie procedury naboru wniosków.

W minioną środę konkurs powtórzono! Już po zaledwie 4 sekundach pula środków została wyczerpana. Złożonych zostało 15 840 wniosków o dofinansowanie, na łączną wartość 513 558 719, 31 zł, czyli aż sześć razy więcej niż środków, które przeznaczono dla przedsiębiorców.

W piątek LAWP opublikowała listę wnioskodawców, którzy znaleźli się na „białej” i „zielonej” liście. Pierwsza zawiera 2272 przedsiębiorców, których wnioski opiewają na 100% wartości przewidzianego wsparcia (74 miliony). Złożenie tych wniosków zajęło firmom zaledwie 4.620018 s!

Na liście zielonej znalazło się kolejnych 870 firm, które wraz z wcześniejszymi odpowiadają 140% wnioskowanej wartości wsparcia złożonych projektów (ponad 103 mln). Ostatni z tych wniosków został wysłany zaledwie 7.28775 s po godzinie 10:00.

Podobnie, jak w przypadku pierwszego nieudanego naboru także i tym razem pojawiły się spore kontrowersje. Dotyczą czasu złożonych wniosków. Pani Aneta na facebookowej grupie „Protest w sprawie „decyzji” LAWP w przedmiocie anulowania naboru”, powstałej po decyzji Zarządu Województwa unieważniającej pierwszy nabór, a zrzeszającej aż 1784, zwróciła uwagę, że zmieniony został czas złożenia jej wniosku z 10.00.00.017 na 10.00.00.586 i zamiast na 9. jest na 337. Pani Agnieszka przyznaje, że ma podobnie. – Mój czas potwierdzony przy składaniu wniosku to 10:00:04:862 a na liście to 10:00:05:585? – napisała na FB.

LAWP w komunikacje rozesłanym do mediów tłumaczył rozbieżności w następujący sposób: „z przyczyn technologicznych czasy serwera bazy danych z serwerem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl różniły się (czas serwera bazy danych był wcześniejszy o mniej, niż 1 sekundę).

W związku z powyższym część wnioskodawców otrzymała komunikat potwierdzający zapis pakietu w bazie danych, który był wcześniejszy, niż godz. 10:00, co jednak było wynikiem opisanego wcześniej braku pełnej synchronizacji czasu serwera strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl z serwerem bazy danych. W związku z powyższym Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości wskazuje, iż czasem złożenia wniosku jest czas wpływu pakietu danych na serwer strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl i kolejność złożenia wniosków ustalana jest w oparciu o tenże czas.

Niewykluczone, że osoby którym zmieniono czas i które przez to nie znalazły się wśród „szczęśliwców” złożą zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. – Będziemy powiadamiać również Najwyższą Izbę Kontroli. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny 785 751 555 – apelował w piątek na FB Karol Peret z Kancelarii Adwokackiej, założyciel grupy „Protest w sprawie „decyzji” LAWP w przedmiocie anulowania naboru”.

LB