Dowiozą na szczepienie

W związku z rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Urząd Miasta Krasnystaw informuje, że organizuje transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie potrzeby transportu na szczepienie miasto Krasnystaw przyjmuje telefonicznie pod numerem: 728 001 894 w godzinach: 7.30 – 15.30. Zgodnie z przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby: posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami, osoby mające trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). Osoby objęte taką pomocą nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here