DPS kosztuje

Prawie 150 tys. zł rocznie dopłaca gmina Kamień do pobytu swoich mieszkańców w domach opieki społecznej. – Osób wymagających opieki z roku na rok przybywa – mówi wójt Roman Kandziora.

Podczas ostatniej sesji wójt Roman Kandziora poinformował radnych, że rośnie liczba mieszkańców gminy Kamień przebywających w domach opieki społecznej. Samorząd dokłada do ich pobytu w placówkach opiekuńczych miesięcznie około 12 tys. zł.
– W domach opieki społecznej umieszczamy te osoby, które wymagają całodobowej opieki, a rodzina nie jest w stanie tego zapewnić – mówi wójt Kandziora. – Z naszego punktu widzenia korzystniej jest przyznać opiekunkę, która zajmie się przez parę godzin potrzebującą opieki osobą, ale w niektórych przypadkach to nie wystarcza. Był czas, kiedy w DPS umieszczone były dwie osoby, a ostatnio ich liczba rośnie. Obecnie sześcioro naszych mieszkańców przebywa w DPS. Emerytury czy renty tych osób nie wystarczają na pokrycie kosztów ich utrzymania w placówkach opiekuńczych. Do pobytu każdej z nich co miesiąc gmina dokłada 2 tys. zł.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu przypominają, że społeczeństwo starzeje się i osób wymagających umieszczenia w DPS-ach będzie przybywało. (mo)