Dr Gawelska za dr. Borowicza

Beata Gawelska będzie kierowała Samodzielnym Państwowym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie – poinformowały władze Uniwersytetu Medycznego.


Dr Beata Gawelska była zastępczynią wieloletniego szefa kliniki przy Staszica Adama Borowicza, od 2012 r. Teraz zajmie jego miejsce, bo wygrała konkurs na dyrektora tej placówki.

– Pani dyrektor jest absolwentką UM w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i ekonomiki w ochronie zdrowia. Ze strukturami uniwersyteckimi związana od roku 2012, pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, jak również Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie – informuje dr Włodzimierz Matysiak, rzecznik UM w Lublinie.

Nowe władze w komplecie

Zmiany kadrowe czekają również sam uniwersytet. Nowy rektor uczelni prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, który od 1 września zastąpi na tym stanowisku prof. dr hab. Andrzeja Dropa, powołał na zaszczytne funkcje wielu naukowców związanych z kliniką na Staszica. Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska została prorektorem ds. Osobowych i Rozwoju Kadry UM Lublin, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak – prorektorem ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji, prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak – prorektorem ds. nauki, dr hab. n. med. Marek Sawicki – prorektorem ds. klinicznych, prof. dr hab. n. med. Kamil Torres – prorektorem ds. kształcenia i dydaktyki, prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka – prorektorem ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos – dyrektorem Szkoły Doktorskiej, dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz – prodziekanem Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. n. med. Agata Filip – prodziekanem Wydziału Lekarskiego, dr n. med. Marek Majewski – prodziekanem Wydziału Lekarskiego, dr hab. n. med. Wojciech Myśliński – prodziekanem Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. n. farm. Anna Malm – prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Adam Nogalski – prodziekanem Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego. LT