Droga do pracy

To nazwa projektu skierowanego do osób bezrobotnych z Lublina, Świdnika oraz powiatów lubelskiego i świdnickiego dającego możliwość bezpłatnego zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu, odbycia płatnego stażu zawodowego i podjęcia pracy. Projekt ruszy po wakacjach, ale już teraz warto poznać szczegóły i zarezerwować sobie miejsce.
Udział w projekcie mogą wziąć osoby bezrobotne w wieku 30 i więcej lat zamieszkałe na terenie Lublina, Świdnika lub powiatów: lubelskiego i świdnickiego. Preferencje w naborze będą miały osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i odchodzące z rolnictwa, tj. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP jako os. bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne o wielkości maksymalnie 2 ha przeliczeniowych. Zainteresowani mogą wybrać jeden z czterech oferowanych w projekcie kursów: „Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL Core”, „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”, „Kucharz”, „Magazynier – hurtownik z obsługą wózka jezdniowego”. To aktualnie jedne z najbardziej poszukiwanych na rynku województwa lubelskiego zawodów. Co ważne każdy z kursów zakończy się egzaminem zewnętrznym przed certyfikowaną instytucją a tym samym nabyciem honorowanych na rynku przez wszystkich pracodawców uprawień zawodowych. Uczestnicy mają również zagwarantowane stypendium szkoleniowe w czasie trwania kursu, bezpłatne wyżywienie podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu i materiały szkoleniowe. Uczestnicy będą mogli ubiegać się również o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie zajęć. Po ukończeniu kursu osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin, skorzystają z usługi pośrednictwa pracy i będą kierowane na trzymiesięczne płatne staże.
Formalna rekrutacja uczestników rozpocznie się po wakacjach, ale już teraz warto poznać szczegóły i wstępnie zarezerwować miejsce w projekcie. Kontakt pod numerami tel. 691 344 063 i 724 657 153. RD