Drogowa ofensywa trwa

Przebudowa Al. Racławickich, ul. Lipowej i Poniatowskiego to największa inwestycja drogowa w Lublinie w ubiegłym roku. Jej zakończenie zaplanowane jest na czerwiec br., a całość ma kosztować 103,9 mln zł

Koronawirus nie powstrzymał inwestycji w tej branży. Ulice Lublina w ubiegłym roku znowu były ogromnym placem budowy i choć kierowcy i piesi nieraz utyskiwali, to w wielu miejscach już mogą cieszyć się z końcowego efektu. Na inwestycje drogowe w ubiegłym roku miasto wydało ponad 100 mln zł. Zbliżoną kwotę planuje wydać w tym roku, ale gros z tych środków pójdzie na dokończenie Al. Racławickich i prace związane z przebudową ulic w okolicach powstającego dworca metropolitalnego.

Te pieniądze w 2020 roku pochłonęły inwestycje na łącznie 21 kilometrach miejskich tras. Lubelski ratusz szczegółowo podsumował, co udało się wykonać w tym zakresie od stycznia do końca grudnia. – Rok 2020 był dla wszelkich inwestycji Lublina trudny, zdominowany epidemią, która wymusiła konieczność weryfikacji planów. Jednak mimo problemów finansowych, szukając oszczędności udało się sfinalizować dużą część zaplanowanych i już rozpoczętych przedsięwzięć drogowych. Co ważne rozpoczęliśmy przebudowę głównej arterii miasta – podkreśla Artur Szymczyk, wiceprezydent ds. Inwestycji i Rozwoju.

W maju 2020 ruszyła bowiem kluczowa inwestycja drogowa – modernizacja al. Racławickich i pobliskich ulic prowadzona w nieustannym ruchu kołowym i pieszym. Na koniec roku stan zaawansowania tych prac wyniósł 55%, a ich dotychczasowy koszt to 46 mln zł. W ciągu 8 miesięcy najpierw sfinalizowano prace rozbiórkowe w infrastrukturze podziemnej, później objęły one nawierzchnię jezdni. Zakończono już roboty na styku al. Racławickich i ulic Legionowej, Spadochroniarzy, Głowackiego, Łopacińskiego oraz Długosza – na długości 1400 m do ul. Lipowej. Na tymże odcinku al. Racławickich wykonano również część ścieżek rowerowych oraz perony przejść dla pieszych.

Na tej głównej arterii miasta zatoki przystankowe zlokalizowane od KUL, obok Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, przy Liceum Staszica, Szpitalu Wojskowym, ul. Spadochroniarzy po jednostkę wojskową zyskały już nawierzchnie z betonu. Wcześniej pod jezdnią wykonano nową infrastrukturę gazową – jej sieć wynosi tu ponad 2 km. Nadal trwają prace w zakresie kanalizacji deszczowej. Jest już zbudowana w 84% – wykonano blisko 5100 m. kanałów. W miejscu zdemontowanej starej trakcji elektrycznej wykonano 134 fundamenty pod nową, ustawiając 110 słupów trakcyjnych, na których zamontowano 210 lamp oświetleniowych. Działają one naprzemiennie na całej długości alei. Gotowe jest już uzbrojenie podziemne służące sygnalizacji świetlnej wraz z częścią fundamentów dla nowych semaforów.

Rondo Honorowych Krwiodawców

Finał przebudowy al. Racławickich planuje się na czerwiec tego roku. Całość zadania pochłonie ponad 100 mln zł, z czego 85% to dofinansowanie ze środków europejskich. Już dobiegają końca prace na rondzie Honorowych Krwiodawców, od którego rozpoczęła się cała inwestycja. Przebudowa obiektu objęła cztery jego segmenty. Kluczowe dla całego ronda były prace na trzeciej części. Najwcześniej drogowcy musieli wykonać tu infrastrukturę deszczową. Roboty zaczęto od uzbrojenia w postaci podziemnego zbiornika retencyjnego i rur kanalizacji. Zbiornik na deszczówkę pomieści 143 tys. litrów wody, która będzie odprowadzana do Czechówki przez al. Sikorskiego.

Następnie drogowcy wznieśli fundamenty, na których posadowiono 18 słupów oświetleniowych i trakcji trolejbusowej, również słupy sygnalizacji świetlnej. Równolegle powstała podbudowa pod ścieżkę rowerową i chodnik, ułożono krawężniki oraz podkład bitumiczny i warstwę wiążącą dla nawierzchni jezdni. Na docelowych słupach zamontowano oświetlenie. Teren wokół ronda został uporządkowany, a na nawierzchni jezdni wykonano oznakowanie poziome.

Rok 2020 to remont i naprawa ulic

Na odcinku ponad 700 m odnowiono ul. Nałęczowską. Remont przeszły również ul. Nadrzeczna (na odcinku od ul. Rejtana do Tuwima) oraz ul. Robotnicza (na odcinku od ul. Wilczej do Mickiewicza), a na Wieniawie ul. Bema. Koszt przeprowadzonych prac to blisko 1,2 mln zł.

Spektakularne zadania realizowano przy moście w al. Unii Lubelskiej. Polegały one na zabezpieczeniu obiektu poprzez wykonanie jego tymczasowego podparcia. Pod płytą mostu zamontowano konstrukcję stalową. Podparcie oczepów filaru wykonano z pomocą ośmiu słupów stalowych wysokości 2 m wykonanych z dwuteowników. Połączono je w sposób trwały z oczepem mostu i jego fundamentem. Takie rozwiązanie zapewni nośność podpory pośredniej, po stronie ul. Zamojskiej, do czasu przebudowy mostu. Koszt tych prac wyniósł ponad 270 tys. zł.

Poza inwestycjami, które dla Lublina współfinansują fundusze UE w minionym roku miasto realizowało również zadania ze środków własnych. Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych było zakończenie przebudowy ul. Kalinowszczyzna. Na długości 1200 m wykonano nową nawierzchnię mineralno-asfaltową wraz z chodnikami. Powstała również ścieżka rowerowa o łącznej długości ponad 2,4 km. Prace drogowe objęły kanalizację deszczową, sieć wodociągową, sieci elektryczną i teletechniczną. Ulica zyskała też nowe oświetlenie. Wartość zrealizowanej inwestycji to blisko 14,5 mln zł.

Dodatkowo wykonano 8 projektów zgłoszonych w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę ponad 2,9 mln złotych. Szczegółowy przegląd przeprowadzonych prac znajduje się na stronie www.lublin.eu.

Fundusz Inwestycji Lokalnych

Z tego źródła miasto na realizację przedsięwzięć drogowych pozyskało kwotę zaledwie 7,5 mln zł (w drugim rozdaniu środków z FIL Lublin, jak wszystkie inne duże miasta zostały pominięte kosztem przede wszystkim samorządów, w których rządzą przedstawiciele PiS). Wraz z budową największej placówki edukacji w mieście – Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Berylowej, przygotowywano drogi dojazdowe do nowej szkoły i przedszkola. Utwardzono działki w stronę ulic Jaspisowej oraz Granitowej. To rozwiązanie tymczasowe, które ma funkcjonować do chwili wybudowania ul. Berylowej. Do szkoły dojedziemy też nowym odcinkiem ul. Jantarowej (od skrzyżowania między blokami przy Jantarowej 10 i 20). Jezdnię kończy plac do zawracania, jest oświetlona i monitorowana, wyposażona w próg zwalniający. W ramach inwestycji przebudowano chodnik i ścieżkę rowerową oraz oświetlenie drogowe i sygnalizację świetlną. Na drugą stronę ul. Jantarowej przestawiono stację roweru miejskiego. Koszt tej przebudowy wyniósł blisko 675 tys. zł.

To rozwiązanie komunikacyjne dedykowane obsłudze nowo zbudowanej szkoły, ale także odpowiedź na wnioski mieszkańców i ważna inwestycja dla dzielnicy Węglin Południowy. Jednak to nie jedyna inwestycja drogowa zrealizowana w tej części miasta. Nową jezdnię zyskała również ul. Bociania. Prace drogowe objęły parkingi wzdłuż ulicy, zatoki postojowe oraz chodnik z kostki betonowej. Dodatkowo wykonano kanalizację odwadniającą parking. Kompleksowa inwestycja w postaci zaprojektowania i wykonania ulicy Bocianiej uwzględniała ponadto prace drogowe na ulicach Szafirowej i Uśmiechu. Całościowy koszt robót wymienionych lokalizacji wyniósł 1,1 mln zł.

Dalsze budowy i projekty

Za pieniądze pozyskane na ten cel z Funduszu Inwestycji Lokalnych wybudowano ulice Biskupińską i Szafranową. Powstały tam jezdnie o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami. Dodatkowo, na ul. Biskupińskiej wykonano miejsca parkingowe. Koszt realizacji obu inwestycji wyniósł ponad 3,5 mln zł. Ratusz wskazuje także na budowę ul. Zamenhofa oraz przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie PKP, która cywilizuje odcinek ul. Chemicznej.

– W 2020 opracowano i odebrano ponadto dokumentacje projektowe dotyczące rozbudowy ulic: Zorza, Romera, Sławinek oraz Wapowskiego. Wykonano projekt remontu kładki dla pieszych nad ul. Filaretów przy ul. Rymwida. Na rok bieżący przeszły prace projektowe dla zadań takich jak: budowa ulic Zelwerowicza, Zamenhofa, Kruszynowej, Berylowej (na odcinku od ul. Kryształowej do Jantarowej), rozbudowa ulicy Montażowej, budowa chodnika przy ul. Pszczelej oraz do Dworca Zachodniego PKP. Dwa ostatnie zadania będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” – informuje ratusz. – Trwają też prace projektowe dla przebudowy obiektów mostowych w ciągu al. Unii Lubelskiej oraz ul. Żeglarskiej wraz z przebudową tych ulic.

Część napraw nawierzchni jezdni realizowano ze środków rezerwy celowej Rad Dzielnic. Np. wykonano blisko 50 różnych zadań drogowych w dzielnicach na łączną kwotę 1,7 mln zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg udało się przeprowadzić remont niektórych jezdni i chodników. Dla potrzeb seniorów z niektórych, dzielnic zamontowano ławki na kwotę około 80 tys. zł.

Przystanki komunikacyjne

To istotny element przestrzeni miejskiej i komunikacji publicznej. Przystanki – ich funkcjonalność, stan techniczny i estetyka – są czynnikiem wpływającym na wybór przez mieszkańców tego rodzaju transportu.

W minionym roku zakończono budowę zespołów przystanków przesiadkowych. To miejsca integrujące komunikację miejską i zamiejską, a tym samym ułatwiające podróż między Lublinem a gminami ościennymi. W ramach inwestycji powstało w mieście 14 nowych wiat, 9 wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz 138 stojaków rowerowych. Wszystkie zespoły przystanków przesiadkowych zostały wyposażone w system prowadzenia osób niepełnosprawnych. W ramach przejść przez jezdnię obniżono krawężniki do poziomu zero, a w obrębie przystanków zastosowano specjalne płyty wskaźnikowe i kierunkowe. Na przystankach przy przejściach dla pieszych i na długich ciągach ruchu, co 50 m zlokalizowano siedziska pozwalające odpocząć osobom z ograniczeniem mobilności. Nowe wyświetlacze informacji pasażerskiej na przystankach posiadają ładowarki do zasilania urządzeń mobilnych. Zatoki przystankowe zyskały trwalsze, betonowe nawierzchnie. Ponadto przystanki są też oświetlone i wyposażone w monitoring.

Obiekty przesiadkowe powstały przy ul. Związkowej, Turystycznej – w rejonie przystanku kolejowego Lublin-Zadębie, przy Dworcu Głównym PKP i rondzie Dmowskiego, na ul. Kunickiego w rejonie Mickiewicza. Ostatni zespół obiektów objął rejon skrzyżowania al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino. Całkowity koszt tych robót wyniósł 11 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE.

Również węzły przesiadkowe

Przystanki przesiadkowe to nie jedyne zadanie realizowane dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W 2020 roku rozpoczęto również budowę tzw. węzłów przesiadkowych przy ul. Zbożowej, Żeglarskiej i Franczaka „Lalka.” Z końcem roku prace ruszyły na ul. Granitowej oraz al. Kraśnickiej. Z pierwszych miejsc, integrujących różne środki transportu, mieszkańcy będą mogli korzystać w połowie tego roku. Cały projekt unijny, w ramach którego powstają węzły przesiadkowe zakłada docelowo ich budowę w 7 lokalizacjach na terenie miasta. Dogodne centra przesiadkowe projekt przewiduje również przy ul. Osmolickiej i ul. Grenadierów. Całkowita wartość zadań wyniesie tu ponad 62 mln zł., z czego blisko 85% środki pozyskane z UE. Wiceprezydent Szymczyk dodaje, że miniony rok, to również początek budowy Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu drogowego w tym rejonie miasta. Podpisana w grudniu umowa otwiera etap wykonawczy tej największej miejskiej inwestycji ostatnich lat. Wartość kontraktu to ponad 230 mln zł. Dworzec ma powstać do końca 2022 roku.

Nad inwestycjami czuwała Opatrzność?

Należy przypuszczać, że tak. Nie trzeba dużej wyobraźni, by stwierdzić, jak ów rok odbił się w pamięci czy na stanie nerwów kierowców w rejonie przebudowy ulic. Ale i pieszych. Dotyczy to głównie Wieniawy, gdzie kumulacja robót drogowych w ramach jednej dzielnicy osiągnęła szczyt.

Utrudnienia? – to mało powiedziane. Dezorientacja i niebezpieczeństwo – takie odczucia przeżywał każdy uczestnik ruchu: od ronda Honorowych Krwiodawców (rejon Kraśnickiej i Sikorskiego), poprzez inne skrzyżowania wzdłuż al. Racławickich, aż po ul. Lipową. Wielu mieszkańców rezygnowało tu ze swych aut czy nawet taboru MPK, by przemieszczać się pieszo. Niby to szybciej i wygodniej, aczkolwiek zawsze w stanie zagrożenia upadkiem, poważną kontuzją nogi w opisanych realiach. Od zmroku na tym ogromnym placu budowy panował wręcz horror związany z brakiem oświetlenia i prawidłowych oznaczeń dla karkołomnych przejść – to wszystko na trasie ponad 2 km.

Taką opinię częściowo potwierdzają komentarze w sieci, pod relacjami z placu budowy tej trudnej inwestycji. Sam jako reporter notowałem widowiskowe przewrotki ludzi, ich potknięcia na uskokach gruntu czy muldach, wpadanie w błotnistą maź, balansowanie na wykopach „chronionych” jedynie taśmą KPRD. Sam wywinąłem „orła” nad konstrukcją chodnika „zabezpieczoną” ledwo widocznym sznurkiem. Słyszałem też przekleństwa osób poszkodowanych – na szczęście lekko. Bo doprawdy aż dziw bierze, że cudem uniknięto tu zdarzeń z poważniejszymi skutkami. Wówczas to do ceny wystawionej za modernizacje czy remonty w Mieście Inspiracji doszłyby jeszcze koszty leczenia potencjalnych ofiar ambitnego, metropolitalnego rozwoju Lublina.

Marek Rybołowicz

Jakie wydatki na ten rok?

ok. 123,6 mln na rozpoczęcie budowy dworca metropolitarnego wraz z przebudową ul. 1 Maja na odcinku od pl. Dworcowego do pl. Bychawskiego * ok. 57 mln na dokończenie przebudowy Al. Racławickich * ok. 50 mln na budowę węzłów przesiadkowych przy ul. Granitowej, al. Kraśnickiej, ul. Osmolickiej, Grenadierów * 13,1 mln na budowę połączenia ul. Dworcowej z al. Piłsudskiego oraz zjazdu z estakady Lubelskiego Lipca’80 * ok. 5,3 mln na rozpoczęcie budowy ul. Leszka i Ziemowita * ok. 1,2 mln zł na przebudowę ul. Nałkowskich od Romera do Żeglarskiej * ok. 1,05 mln na budowę ul. Gralewskiego * ok. 690 tys. na budowę ul. Korzeniowskiego * 350 tys. na ciąg pieszy łączący ul. Berylową z Onyksową * 184 tys.na drogę rowerową wzdłuż al. Solidarności od ronda Pileckiego do ul. Kosmowskiej * rozpoczęcie przebudowy ul. Krochmalnej od ul. Młyńskiej do rejonu skrzyżowania z Cukrowniczą wraz z budową placu postojowego dla ponad 100 autobusów i busów (całość inwestycji, która ma się zakończyć w 2020 roku będzie kosztować ponad 20 mln

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here