Drogowcy masowo i pilnie poszukiwani

Największą z dofinansowanych inwestycji będzie budowa I etapu Al. NSZZ „Solidarność”, wyceniona na ponad 15 mln zł

Miasto i powiat ogłosiły przetargi na budowę i remonty dróg, na które dostały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwsze z nich powinny być gotowe jeszcze w tym roku. Pod warunkiem, że szybko uda się wybrać wykonawców z czym może być problem, bo drogowców poszukują również inne samorządy, których inwestycje znalazły się na zatwierdzonej przed miesiącem przez premiera liście beneficjentów FDS.


Ratusz poszukuje firm, które wybudują sięgacz z ulicy Cisowej oraz przebudowują fragment ulicy Akacjowej stanowiący dojazd do ulicy Kusocińskiego. Pierwsza z inwestycji ma kosztować ponad 216 tys. zł, a druga przeszło 530 tys. zł, z czego w obydwu przypadkach połowę kosztów pokryje dotacja z FDS.

Obie inwestycje mają być gotowe jeszcze w tym roku. Termin składania ofert na realizację pierwszego z zadań mija 7 października, a drugiego upłynął w ubiegły piątek, 3 października. Nie udało się nam ustalić, czy wpłynęły jakieś oferty.

W dalszej kolejności miasto zabierze się za realizację pozostałych czterech inwestycji drogowych, na które dostało rządowe dofinansowanie w wysokości połowy zaplanowanych kosztów – tj. budowę ul. Św. Brata Alberta od skrzyżowania z ul. Klonową (ma być gotowa do końca maja 2020 roku i kosztować do 480 tys. zł), budowę ul. Gen S. Roweckiego „Grota” (termin realizacji wrzesień 2020, koszt ponad 2 mln zł), budowę pierwszego etapu Al. NSZZ „Solidarność” (fragment od al. Lotników Polskich do ul. Hryniewicza z terminem realizacji grudzień 2020 i wyceną na ponad 15 mln zł), modernizację sieci dróg na osiedlu Żwirki i Wigury (chodzi o ul. Puławskiego, Matejki, Szopena, Miłą, Kwiatową i Willową z terminem realizacji do końca 2020 roku i wyceną na ponad 5,7 mln zł), rozbudowę ulicy Sosnowej (od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich, z terminem do końca 2020 r. i kosztorysem na blisko 1,9 mln zł).

Łączna wartość wszystkich miejskich, inwestycji drogowych z pięćdziesięcioprocentowym udziałem FDS, to ponad 24 mln zł.

Powiatowa czwórka

Czasu nie traci również starostwo powiatowe, które w ostatnim podziale środków z FDS otrzymało dofinansowanie do czterech inwestycji drogowych: przebudowy ulicy Generała S. Maczka i ul. Armii Krajowej w Świdniku (całkowita wartość szacowana na ponad 4 mln zł), przebudowy dróg Łuszczów – Janowice (6,7 mln zł) oraz Lublin – Kalinówka (2,4 mln zł) i budowy kolejnego odcinka drogi Biskupice – Trawniki (blisko 1,2 mln zł). Wszystkie zadania mają być zrealizowane do końca października przyszłego roku, a termin składania ofert przez wykonawców powiat wyznaczył odpowiednio na 18 października w przypadku ul. Gen. Maczka, 8 października dla przebudowy dróg Łuszczów – Janowice oraz Lublin – Kalinówka i 11 października w przypadku ostatniego zadania. Łączny koszt wszystkich powiatowych inwestycji to ok. 14,5 mln zł, z czego 60 procent ma pokryć dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here