Drogowcy w pocie czoła

Wakacje w pełni, ale nie dla świdnickich drogowców. Remonty trwają w najlepsze, a lada dzień rusza kolejna inwestycja: przebudowa ul. Jodłowej, odcinków ulic Dębowej i Partyzantów oraz budowa ul. Polnej.
– Chcemy przystąpić do pracy jeszcze w tym tygodniu – mówi zastępca burmistrza Świdnika, Michał Piotrowicz. – Zaczniemy od robót drogowych na ulicy Dębowej. Równolegle budowana będzie kanalizacja deszczowa od ul. Polnej.
W ramach inwestycji wykonana zostanie również sieć oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej i gazowej, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy i dojazdy do posesji oraz położony zostanie asfalt.
Inwestycja ma zakończyć się w połowie grudnia. Jej koszt to blisko 935 tys. zł. (EL)