Drogowcy przestrzelili z ceną

Cztery oferty wpłynęły do Zarządu Dróg i Mostów w przetargu na budowę ulic Leszka i Ziemowita w dzielnicy Szerokie. Wszystkie znacznie przekraczają kwotę 6 milionów złotych, jaką chcą wydać urzędnicy. Sporo wskazuje na to, że postępowanie zostanie unieważnione, ale na oficjalną decyzję musimy jeszcze poczekać.


Na wykonanie inwestycji urzędnicy chcą wydać maksymalnie około 6 milionów złotych brutto. Do Zarządu Dróg i Mostów wpłynęły cztery oferty – wszystkie znacznie przekraczają tę kwotę. Najtańszą, opiewającą na 7 mln złotych ofertę złożyła firma WOD-BUD z Kraśnika. Około 7,1 mln złotych zażyczyły sobie pruszkowski Strabag i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów.

Najwięcej, bo około 8,2 mln złotych zaproponowało konsorcjum, w którego skład wchodzą firmy PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB. Wszystkie firmy proponują 5-letni okres gwarancji. Czy przetarg zostanie unieważniony? A może urzędnicy zdecydują się dołożyć brakujące środki? Na decyzję w tej sprawie musimy jeszcze poczekać.

Przetarg został podzielony na trzy zadania. Pierwsze dotyczy budowy ulicy Leszka i Ziemowita wraz z infrastrukturą. Wykonawca będzie musiał m.in.: zbudować jezdnię, zbudować chodniki, zbudować oświetlenie, zbudować kanalizację deszczową, przebudować gazociąg, przebudować sieci energetyczne czy posadzić „nową zieleń”.

Kolejne zadania dotyczą budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Leszka, a także budowy fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Światowida. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 31 maja 2022 roku.GR