Drogowy hit

Powiat chełmski stara się o pieniądze z programu Polska – Białoruś – Ukraina na remont drogi z Wierzbicy przez Sawin do Rudy-Huty. Remont 27 km ma pochłonąć ok. 11 mln zł, a Unia dokłada aż 90 proc. wartości inwestycji! Jeśli się uda, będzie transgraniczny hit.

Jeszcze w tym roku powiat chełmski będzie składał wniosek do programu Polska -Białoruś – Ukraina na remont dróg przebiegających przez trzy gminy. Inwestycja miałaby objąć najgorsze odcinki „powiatówek”, prowadzące z Wierzbicy przez Kozią Górę do Sawina i dalej w stronę Rudy-Huty aż do wojewódzkiej „nadbużanki”. Ten trakt jest dla kierowców bardzo ważny. I nie tylko dlatego, że skraca znacznie drogę do Łęcznej i Lublina. Powiat szukał możliwości sfinansowania remontu od dawna. Wydawało się, że fragment z Wierzbicy do Sawina uda się podciągnąć pod Regionalny Program Operacyjny, ale okazało się, że z tego programu można finansować tylko remonty dróg łączących się z drogami krajowymi.
– Program transgraniczny daje nam większe możliwości i przede wszystkim zapewnia najlepsze możliwe finansowanie, bo aż 90 proc. wartości inwestycji – mówi Piotr Deniszczuk, starosta chełmski.
Władze powiatu podpisały już porozumienia z partnerami z ukraińskich samorządów (gminą Zelena i powiatem kowelskim) potrzebne do złożenia wniosku. Zgodnie z wymogami projektu część inwestycji musi być zlokalizowane także po tamtej stronie granicy. Teraz ustala szczegóły i wytycza odcinki do remontu w gminach. Nabór wniosków planowany jest jeszcze przed końcem roku. Jeśli projekt zakwalifikuje się do realizacji, a szanse na to są bardzo duże, będzie to jedna z większych inwestycji powiatu. Do remontu przewidziano 27-kilometrowy docinek. A wartość inwestycji to około 11 mln zł. (bf)