Drzewa z orłem w koronie

Na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin radni zdecydowali o nadaniu kolejnym czterem drzewom w Lublinie statusu pomnika przyrody.
Dotychczas w Lublinie mieliśmy 57 pomników przyrody. W kwietniu ubiegłego roku zieloną tabliczką z orłem w koronie i napisem „Pomnik Przyrody” oznaczono aż 24. drzewa (w tym jeden szpaler kasztanowców z ul. Solarza). Na ostatniej sesji radni zdecydowali, że dołączą do nich kolejne cztery. Najbardziej okazałym jest ponad 200-letni dąb szypułkowy, rosnący na niewielkim stoku przy ulicy Onyksowej 21. Drzewo ma około 19 metrów wysokości i 420 cm obwodu pnia. Pokaźny dąb to pozostałość zagajników dębowych porastających niegdyś tereny obecnej dzielnicy Czuby. Drzewo jest w doskonałym stanie. Trzy pozostałe rosną w pasie drogowym ulicy Romanowskiego 56 i 58. Są to ponad 120-letni klon pospolity o obwodzie pnia 245 cm oraz dwie lipy. Te ostatnie, choć nie spełniają zwyczajowego kryterium dla tego gatunku, jednak z uwagi na wiek (ponad 100 lat i 80 lat), dobrą kondycję zdrowotną oraz cenną rolę w środowisku przyrodniczym były dobrymi „kandydatkami” do tytułu. – Kryteria uznania za pomnik przyrody nie są precyzyjne. Uwzględnia się głównie obwód w tzw. pierśnicy, tj. na wysokości 130 cm od gruntu oraz stan zdrowotny. Nie ma również prawnie ustalonych wymiarów minimalnych, powyżej których drzewo zasługuje na ochronę prawną, ale zwyczajowo przyjmuje się, iż na taką ochronę zasługują dęby o obwodzie pnia powyżej 300 cm, klony powyżej 225 cm oraz lipy powyżej 300 cm – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. (EM.K.)