Duńczycy poszukują partnerów

Ambasador Danii Ole Egberg Mikkelsen przebywał w ubiegłą środę z krótką grzecznościową wizytą w Lublinie.
Był gościem prezydenta Krzysztofa Żuka i wojewody Przemysława Czarnka. W ratuszu rozmawiał o wymianach doświadczeń między Lublinem a duńskimi samorządami i o możliwościach zyskania w Danii miasta partnerskiego dla Lublina. Kraj ambasadora jak dotychczas nie ma umowy partnerskiej z Lublinem. U wojewody dyskutowano o możliwościach wykorzystania ekologicznej energii. W tej dziedzinie Duńczycy dysponują wieloletnim doświadczeniem. Niewykluczone, że w najbliższym czasie nasze miasto nawiąże ściślejszą współpracę z tym krajem. (EM.K)