Duża kasa dla Wojsławic

Prawie 4 mln zł z unijnych funduszy dostanie gmina Wojsławice na kilka inwestycji, w tym: remont zabytkowej synagogi, utworzenie Ośrodka Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim, Ośrodka Dawnych Rzemiosł i Tradycji w Rozięcinie, przydomowe oczyszczalnie ścieków i sieć wodociągową.

Duży sukces gminy Wojsławice. Dwa unijne wnioski, przygotowane przez urzędników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Pierwszy z projektów „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej – ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice” złożono w działaniu dziedzictwo kulturowe i naturalne, w ramach RPO WL. Wniosek znalazł się w rankingu na wysokim szóstym miejscu, otrzymując 82 pkt. Wojsławice dostały dofinansowanie w wysokości 2 537 478 zł.
– Decyzja o przyznaniu nam pieniędzy zapadła w przededniu IX edycji Spotkania Trzech Kultur w Wojsławicach. Nasz wniosek jest ściśle związany z tą tematyką i wydarzeniem. W ramach projektu przewidujemy remont zabytkowej synagogi i urządzenie w niej profesjonalnej i nowoczesnej Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej. Z kolei w budynku po byłej szkole w Majdanie Ostrowskim chcemy utworzyć Ośrodek Trzech Kultur. W Rozięcinie zaś, w drewnianym budynku wiejskiego domu kultury, powstanie Ośrodek Dawnych Rzemiosł i Tradycji – wyjaśnia Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice.
Drugi wniosek złożony do PROW w ramach działania gospodarka wodno-ściekowa dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wojsławice. – Na 104 wnioski spełniające kryteria naboru, nasz uzyskał 21,5 pkt. i został sklasyfikowany na dobrej 22. pozycji – podkreśla wójt Gołębiowski. – Uzyskane dofinansowanie to 1 446 047 zł.
Gmina zamierza wybudować 50 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 km sieci wodociągowej w ul. Grabowieckiej w Wojsławicach i Putnowicach Wielkich – Kurytynach. Chce też kupić ciągnik z beczką asenizacyjną i urządzeniem do udrażniania kanalizacji.
– Oba projekty z dofinansowaniem łącznym prawie 4 mln zł są też elementem przygotowań Wojsławic do uzyskania praw miejskich – twierdzi Henryk Gołębiowski. – Chcemy jak najszybciej ogłosić przetargi, by wyłonić wykonawców. Wszystkie prace potrwają do końca przyszłego roku. (ps)