Dwa tysiące na start

Kto chętny na zielony mundur pogranicznika? Straż Graniczna wznowiła przyjęcia do służby. W całym roku planuje przyjąć 90 nowych funkcjonariuszy – 15 w lutym, 30 w czerwcu i 45 w październiku. Na starcie, w trakcie szkolenia przygotowawczego, miesięczna pensja wynosi 2 tys. zł netto, potem już tylko wyżej.

Kandydaci do służby powinni posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, mieć nieposzlakowaną opinię, być niekarani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
W ostatnio prowadzonym naborze, w 2017 roku, do służby przyjęto 74 nowych funkcjonariuszy.
Po weryfikacji złożonych dokumentów i wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej kandydata czekają testy psychologiczne (trwające około 6 godzin), określające jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe. Ci, którzy je przejdą zostaną poddani badaniom psychofizjologicznym. Kolejni wyłonieni rozpoczną II etap postępowania kwalifikacyjnego w jednym z ośrodków szkolenia SG. Potem już tylko test z wiedzy ogólnej, znajomości języka obcego, sprawności fizycznej, kolejna rozmowa, opinia od komisji lekarskie i… pewna praca i płaca w szeregach SG. (opr. pc)