Dwie ekstrapensje dla dyrektora

Wysokość nagrody pieniężnej przyznanej przez władze powiatu dyrektorowi krasnostawskiego szpitala Andrzejowi Jarzębowskiemu wywołała kontrowersje wśród radnych opozycji. Krzysztof Zieliński dopytuje, dlaczego zarząd dał dyrektorowi nagrodę w wysokości dwóch miesięcznych pensji, skoro Rada Społeczna szpitala wnioskowała o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, równego jednomiesięcznej płacy.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, po zapoznaniu się z wynikiem finansowym za 2021 rok, wystąpiła do zarządu powiatu krasnostawskiego o przyznanie dyrektorowi lecznicy Andrzejowi Jarzębowskiemu nagrody pieniężnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Szpital za ubiegły rok zanotował 5 mln zł zysku. Zgodnie z przepisami, organ prowadzący, w tym przypadku zarząd powiatu, może przyznać dyrektorowi nagrodę za dobre wyniki finansowe w wysokości od jednej do trzech miesięcznych pensji.

W 2021 roku zarząd powiatu krasnostawskiego, na wniosek Rady Społecznej, podjął uchwałę o przyznaniu Andrzejowi Jarzębowskiemu nagrody w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, które wynosiło 15 458 zł. W bieżącym roku Rada Społeczna znów zwróciła się do zarządu o nagrodę dla dyrektora w identycznej wysokości, co rok wcześniej. Władze powiatu uznały, że Jarzębowskiemu nagroda jak najbardziej się należy, ale zmieniły jej wysokość. Zarząd uznał, że wygenerowanie zysku w kwocie 5 mln zł zasługuje na większe docenienie zasług Andrzeja Jarzębowskiego i dał mu nagrodę w wysokości dwóch miesięcznych pensji, czyli ponad 30 tys. zł brutto.

Taka decyzja władz powiatu spotkała się z krytyką ze strony radnych opozycji, którzy podkreślali, że obecna sytuacja szpitala nie napawa optymizmem na przyszłość. Lecznica na koniec czerwca br. zanotowała ponad 800 tys. zł straty, a według radnych, na koniec 2022 r. wynik finansowy szpitala może być jeszcze gorszy. Radny Krzysztof Zieliński nie mógł zrozumieć, dlaczego zarząd nie przychylił się do wniosku Rady Społecznej, która uznała, że nagroda w wysokości jednomiesięcznego uposażenia jest wystarczająca i przyznał Jarzębowskiemu dwie miesięczne płace. Tłumaczenie starosty Andrzeja Leńczuka, że dyrektor bardzo dobrze zarządza szpitalem, a lecznica w ubiegłym roku osiągnęła świetny wynik finansowy, kompletnie nie przekonało opozycji, a przede wszystkim radnego Zielińskiego. (s)