Dwie rocznice w Strachosławiu

Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także samorządowcy i absolwenci Szkoły Podstawowej w Strachosłwiu (gmina Kamień) świętowali 30. rocznicę nadania podstawówce imienia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości zorganizowano w piątek, w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęto je od mszy świętej. Następnie były występy artystyczne i przemówienia okolicznościowe. Złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym uchwalenie konstytucji w 1791 r. Zorganizowano bieg niepodległości. (opr. mo)