Dwie szkoły z wicedyrektorami

Dorota Mąka została wicedyrektorem II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie, natomiast Wojciech Maślona jest zastępcą dyrektora w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. W trzech pozostałych szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat krasnostawski, dyrektorzy muszą radzić sobie bez zastępców.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie w ostatnich latach dyrektor Anna Antyga rządziła w pojedynkę. Od nowego roku szkolnego „Norwid” liczy sobie jednak 12 oddziałów, co zgodnie z przepisami prawa oświatowego stanowi podstawę do utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora. Funkcję tę w II LO objęła Dorota Mąka, nauczyciel matematyki.

W Zespole Szkół nr 1 świeżo upieczona dyrektor Małgorzata Jędruszczak, która do tej pory pełniła rolę wicedyrektora, na stanowisko zastępcy powołała Wojciecha Maślonę, dotychczasowego… dyrektora, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych.

Kandydatury D. Mąki i W. Maślony zostały pozytywnie zaopiniowane przez rady pedagogiczne w szkołach oraz zarząd powiatu krasnostawskiego. W pozostałych trzech szkołach prowadzonych przez starostwo, czyli w I LO, Zespole Szkół
nr 2 i Zespole Szkół w Żółkiewce jest mniej niż 12 oddziałów, dlatego też dyrektorzy muszą radzić sobie sami. (s)