Dwieście lat, pani Bronisławo!

Bronisława Konc, najstarsza mieszkanka gminy Żmudź, obchodziła setne urodziny. Było wielkie przyjęcie, mnóstwo gości i moc życzeń!

Uroczystość z okazji setnych urodzin Bronisławy Konc, mieszkanki Żmudzi zorganizowano w miejscowym Gminnym Centrum Kultury. Spotkanie było dla Jubilatki ogromnym przeżyciem. Przybyło mnóstwo gości, w tym rodzina i przyjaciele pani Bronisławy, a także urzędnicy, księża, radni i sołtysi. Wzruszonej Jubilatce złożono życzenia, wręczono kwiaty oraz list gratulacyjny od premier Beaty Szydło. Uroczystość uświetniły występy zespołu śpiewaczego „Jarzębinki”.

Pani Bronisława urodziła trzy córki, ma siedmioro wnucząt, siedmioro prawnucząt i sześcioro praprawnucząt. Przez całe życie zajmowała się gospodarstwem rolnym i ciężko pracowała. Jest bardzo energiczną osobą, na co dzień uczestniczy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” w Wólce Leszczańskiej. Dużą rolę w jej życiu odgrywa wiara. (mo)