Dwójka debiutantów

Jedno z zebrań sołeckich

Mieszkańcy gminy Kamień wybrali sołtysów. Z czternastu sołectw tylko w dwóch są zmiany na tych stanowiskach.


Zgodnie z nowymi przepisami kadencja sołtysów potrwa teraz 5 lat (do tej pory była 4-letnia). W gminie Kamień, gdzie w ostatnim czasie trwały zebrania wiejskie, zmienili się sołtysi w dwóch sołectwach: w sołectwie obejmującym Rudolfin i Majdan Pławanicki, a także w Andrzejowie.

Najdłużej urzędującym sołtysem pozostaje Janusz Malinowski.

Sołtysi w gminie Kamień wybrani na kadencję 2019-2024: Agata Walczuk – Andrzejów, Jan Skowroński – Czerniejów, Janusz Malinowski – Haliczany, Piotr Strelczuk – Ignatów, Marek Pieńkowski – Józefin, Andrzej Strelczuk – Kamień, Teresa Wilkos – Kamień Kolonia, Roman Kosiniec – Koczów, Wiesław Harcej – Mołodutyn, Grzegorz Waszczuk – Natalin, Sławomir Lewczuk – Pławanice, Tadeusz Dzwonik – Rudolfin, Mirosław Wawryniuk – Strachosław, Tomasz Kiryk – Wolawce. (opr. mo)

Wójt Dariusz Stocki (L) z Agatą Walczuk i Tadeuszem Dzwonikiem, wybranymi po raz pierwszy na sołtysów