Dwór Sztuki uroczyście otwarty

W piątek, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, posłów, samorządowców i metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika, w Siennicy Różanej uroczyście otwarto Dwór Sztuki. To pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki Nowoczesnej utworzone na obszarze wiejskim.

Muzeum mieści się w wyremontowanym zabytkowym dworku w Siennicy Różanej. Ekspozycję główną stanowią prace przekazane przez artystę Janusza „Jutrzenkę” Trzebiatowskiego. W budynku XIX-wiecznego dworu znajdują się także sale pamięci dokumentujące bogatą lokalną historię, w tym byłych mieszkańców Siennicy Różanej: Mikołaja Siennickiego i Mikołaja Reja.

– W ramach inwestycji udało się nie tylko przywrócić obiekt do stanu pierwotnego, poprzez odbudowę sali balowej, ale także częściowo zrewitalizować otaczający go park podworski – mówi Leszek Proskura, wójt gminy Siennica Różana, która jest organem prowadzącym placówkę.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość projektu to 4,4 mln zł, z czego gmina otrzymała wsparcie w kwocie 3,9 mln zł.

– We Dworze siedzibę ma pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki Nowoczesnej na obszarze wiejskim – podkreśla Proskura. W budynku urządzono również Salę Wystaw Zmiennych, w której prezentowane będą prace zaproszonych twórców i artystów, także młodego pokolenia. Dodatkowo utworzono salę do prowadzenia zajęć praktycznych, w której planowana jest organizacja różnego rodzaju warsztatów.

Wokół stałej wystawy Janusza Trzebiatowskiego we Dworze Sztuki odbywać się będą wystawy zmienne, zarówno malarstwa, jak i fotografii czy plakatu. – Chcemy pokazywać prace uznanych artystów, ale też promować młodych twórców – podkreśla wójt Proskura, przekonany, że nowa placówka przyciągać będzie do Siennicy Różanej wielu miłośników sztuki z całego kraju. (kg)