Dworzec za dworek

W ogniu nieustającej wojny wojewody z marszałkiem województwa lubelskiego udało się chociaż w jednym punkcie dojść do porozumienia. Obustronnie korzystnie zakończył się spór o majątek Lubelskiego Ośródka Doradztwa Rolniczego.
Pod obecnymi rządami ośrodki doradztwa rolniczego przeszły ponownie z gestii samorządów województw pod władzę ministerstwa rolnictwa, ale zanim do tego doszło lubelski sejmik przejął nieruchomości , w których prowadzona jest działalność statutowa jednostki.
W wyniku mediacji strony trwającego od kilku miesięcy sporu o majątek LODR doszły do porozumienia, efektem czego było podpisanie umowy w tej sprawie. Sławomir Plis, dyrektor LODR w Końskowoli, poinformował, że na podstawie tego porozumienia LODR odzyska majątek o wartości ponad 12 mln złotych o łącznej powierzchni gruntów przekraczającej 60 hektarów.
– Majątek ten otrzymamy w formie darowizny na własność. To dzisiejsze porozumienie to efekt kilkumiesięcznej pracy, w którą zaangażowani byli zarówno minister rolnictwa, wojewoda, rolnicy, pracownicy, związkowcy, dyrekcja ośrodka i za to wszystkim serdecznie dziękuję. Cieszę się również, że ten problem spotkał się ze zrozumieniem ze strony marszałka. Zapisy tego porozumienia gwarantują istnienie ODR na terenie województwa lubelskiego w niezmienionym kształcie – zaznaczył dyrektor LODR. Na mocy tego porozumienia teren, na którym mieści się główny dworzec autobusowy w Lublinie stanie się własnością samorządu Województwa Lubelskiego. Dotychczas teren ten był w użytkowaniu wieczystym spółki Lubelskie Dworce Autobusowe. TAK