Dwudziestolecie powiatu krasnostawskiego

W poniedziałek, 24 czerwca, odbyła się uroczysta sesja rady zorganizowana z okazji 20-lecia powiatu krasnostawskiego, w której wzięli udział radni minionych i obecnej kadencji.

– Dzisiaj każdy z nas, goniąc wspomnienia, dotykał swoich pierwszych dni działalności samorządowej. Ja również w swoich myślach odniosłam się do swojej roli w samorządach: gminnym i powiatowym i wartości, jakie wyniosłam z tej pracy na rzecz naszego, powiatowego środowiska – napisała na facebooku poseł Teresa Hałas, kiedyś radna powiatu krasnostawskiego.

– Serdecznie dziękuję przewodniczącemu rady powiatu Witoldowi Boruczence oraz staroście krasnostawskiemu Andrzejowi Leńczukowi za zorganizowanie tego jubileuszu, a powiatowi krasnostawskiemu życzę by pracą obecnych radnych, starosty oraz administracji samorządowej dumnie rozwijał się i umacniał więzi społeczne – dodała poseł. Podczas spotkania radni I, II, III, IV, V i VI kadencji rady powiatu otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne.

– Praca w samorządzie powiatowym to wyraz uznania od wyborców i zaszczytna misja w rozwoju Małej Ojczyzny – Ziemi Krasnostawskiej. Serdecznie dziękuję wszystkim radnym rady powiatu za dotychczasową współpracę – mówił Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski, przez lata przewodniczący rady powiatu. (k)