Dyrekcja Górna za budżetem

Trzy inwestycje, zaplanowane na osiedlu Dyrekcja Górna, znalazły się w projekcie budżetu Chełma na 2018 rok. Oczekiwania mieszkańców, wydawało się, były nieco większe…

W przyszłym roku miasto na osiedlu Dyrekcja Górna przebuduje chodnik na ul. Słowackiego od nr 2 do nr 10, wykona nakładkę asfaltową na ul. Wiejskiej od Granicznej do Katedralnej oraz sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przy Żwirki i Wigury, nieopodal siedziby Komendy Miejskiej Policji. Co prawda miasto doinwestuje też znajdujące się na terenie osiedla Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, ale zwykli mieszkańcy tego nie odczują.
Na zebraniu rady osiedla wiceprezydent Józef Górny poinformował o realizowanych przez miasto inwestycjach unijnych, takich jak: przebudowa krajowej „dwunastki”, modernizacja amfiteatru, system roweru miejskiego, budowa ścieżki rowerowej z Chełma do Kamienia, czy system e-chelm. Górny od razu zaznaczył, że trudno będzie jeszcze o dodatkowe inwestycje na osiedlu Dyrekcja Górna w przyszłym roku, ze względu na dużą ilość realizowanych w mieście zadań przy udziale funduszy zewnętrznych. W poprzednich latach urzędnicy po zebraniach rad osiedli dopisywali do budżetu jeszcze najpilniejsze inwestycje. – Nic nie będę obiecywał, żeby nikt później nie rozczarował się. Lepiej być mile zaskoczonym – powiedział Górny. Widać było jednak, że trzy inwestycje nie do końca satysfakcjonują mieszkańców Dyrekcji Górnej, choć ostatecznie rada osiedla jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu Chełma na 2018 rok.
Mieszkańcy, wykorzystując obecność wiceprezydenta, pytali jeszcze o realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego 2017. Chodnik na ul. Wiejskiej, od nr 20 do nr 26, do dziś nie został wykonany. Sęk w tym, że na realizację zadania zaplanowano 35 tys. zł, a w przetargu najkorzystniejsza oferta opiewała na 70 tys. zł. – Ceny robót mocno poszły w górę. Firmy mają wiele zleceń i cenią się. Ta inwestycja na pewno zostanie zrealizowana, jeśli nie jeszcze w tym, to na pewno w przyszłym roku – zapewniał Górny.
Obecna na zebraniu radna Małgorzata Sokół, która dzień wcześniej na spotkaniu rady osiedla „Kościuszki” posprzeczała się z wiceprezydentem, i tym razem próbowała wyprowadzić Górnego z równowagi. – Obawiam się o jakość realizowanych inwestycji o tej porze roku. Nie powinno się układać chodnika na zmrożonym podłożu – stwierdziła Sokół. Riposta Górnego była natychmiastowa. – Nie trzeba straszyć ludzi. Gdy trwała przebudowa wiaduktu, a asfalt był wylewany późną jesienią, wielu straszyło, że nawierzchnia nie wytrzyma. A jest do dziś – odparł wiceprezydent.
Mieszkańcy Dyrekcji Górnej skarżyli się też na jakość prac przy remontach chodników. Robotnicy zamiast usunąć dotychczasową podbudowę, a w to miejsce wykonać nową, podwyższają ich poziom, przez co po deszczach woda zamiast spływać do burzówek, dostaje się do piwnic. Przy tej okazji dostało się Zarządowi Dróg Miejskich, który jakby nie patrzeć, sprawuje nadzór nad wykonywanymi pracami czy to remontowymi, czy budowlanymi. (s)