Dyrektor bezkonkurencyjny

Piotr Waszak nadal będzie kierował oddziałem ZUS w Lublinie. Wygrał konkurs rozpisany we wrześniu br. przez prezesa ZUS, w ramach którego wybierano nowych dyrektorów wszystkich 43 oddziałów ZUS w kraju.
Kilka tygodni temu prezes ZUS niespodziewanie odwołał wszystkich szefów oddziałów z ZUS, powierzając im pełnienie obowiązków do końca listopada br., tj. czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowych dyrektorów.
Po zakończeniu całego procesu konkursowego, na który składał się test wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, sprawdzian kwalifikacji kierowniczych oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną i finalnie z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyłonionych zostało 30 dyrektorów oddziału. Na pozostałe 13 stanowisk powołani zostaną pełniący obowiązki, gdyż nie wyłoniono kandydatów, którzy spełnialiby stawiane przez zarząd Zakładu wymogi. Nadal swoje obowiązki sprawować będzie 14 dotychczasowych dyrektorów, w tym kierujący oddziałem ZUS w Lublinie od sześciu lat Piotr Waszak. W konkursie Waszak pokonał trójkę kandydatów: Karolinę Nowosielską, Mirosława Szpakowskiego i Tadeusza Stasieczka.
Oficjalne powołanie z rąk prezes ZUS nowi dyrektorzy odebrali 30 listopada, a stanowiska objęli 1 grudnia. RED

Nowy stary dyrektor

Piotr Waszak (52 lata) jest dyrektorem Oddziału ZUS w Lublinie od stycznia 2010 roku. Przed pracą w Zakładzie przez prawie 11 lat był związany z Pocztą Polską – między innymi jako dyrektor Centrum Poczty Oddziału Regionalnego w Lublinie. Wcześniej pracował w Głównym Urzędzie Ceł, Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz Szkole Języka Polskiego i Kultury Polskiej KUL.
Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył podyplomowo zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej i public relations na Uniwersytecie Warszawskim. Ma też za sobą studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Szczecińskim.