Dyrektor przegrał

Marek Neckier przegrał konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Komisja konkursowa wybrała na to stanowisko Dorotę Adamczyk, pracownicę Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieniu aplikacje złożyło trzech kandydatów. W piątek w Urzędzie Gminy Kamień zebrała się komisja konkursowa, aby rozstrzygnąć procedurę. Jeden z kandydatów w ogóle się nie pojawił. Po sprawdzeniu aplikacji przez członków komisji okazało się, że osoba ta nie złożyła wszystkich wymaganych dokumentów. Do ustnego etapu dopuszczono dwóch kandydatów: Marka Neckiera – dotychczasowego dyrektora podstawówki w Kamieniu i Dorotę Adamczyk – związaną z PO, pracownicę chełmskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Lublinie. Oboje ponoć bardzo dobrze odpowiadali na pytania i przedstawiali wizje dotyczące szkoły. Ostatecznie, członkowie komisji w tajnym głosowaniu na dyrektora podstawówki w Kamieniu wybrali – stosunkiem głosów 7 do 5 – Dorotę Adamczyk.
Kadencja Marka Neckiera dobiega końca w sierpniu br. Rodzice uczniów i grono pedagogiczne stało za nim murem, o czym świadczą m.in. pisma, jakie kierowali do urzędników w jego obronie. Nie układała się za to od dawna jego współpraca z Romanem Kandziorą, wójtem gminy Kamień. Neckier nie pogodził się z decyzją wójta, który nałożył na niego karę nagany za to, że wyznaczył siebie na opiekuna stażysty i przyznał sobie z tego tytułu dodatek (potem zwrócił gminie te pieniądze). Dyrektor odwołał się do Sądu Rejonowego w Chełmie. Wyrok był dla niego korzystny. Sąd uchylił naganę, argumentując, że wójt nałożył ją z przekroczeniem terminów, tj. po upływie czasu, który mu na to przysługiwał. Sąd wskazał jednak, że działanie dyrektora było niezgodne z Kartą Nauczyciela. (mo)