Dyrektorki przed rzecznikiem dyscyplinarnym

Marta Klasura – dyrektor II LO i Bożena Koniczuk – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chełmie zostały wezwane przez rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. O co chodzi?

W obu sprawach rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie lubelskim prowadzi postępowania wyjaśniające, przesłuchuje świadków, analizuje zebrany materiał dowodowy. Rzecznik ma wyjaśnić, czy Marta Klasura, dyrektor II LO, rażąco zaniedbała obowiązki pedagogiczne i wychowawcze, lekceważyła rodziców uczniów, naruszyła prawa pracownicze, stosowała psychiczny nacisk oraz dyskryminowała nauczycieli, czy też wymuszała postawy sprzeczne z dobrym obyczajem i uczciwością zawodową. Sama dyrektor Klasura nie chce komentować sprawy, przyznaje tylko, że już składała wyjaśnienia rzecznikowi.
Kto poskarżył się rzecznikowi na dyrektor Klasurę, na razie nie wiadomo. Pewne jest, że wpłynęła oficjalna skarga. Jeśli zarzuty potwierdziłyby się, rzecznik może wnioskować do komisji dyscyplinarnej o ukaranie dyrektor, a nawet domagać się u kuratora odwołania jej ze stanowiska.
Przed rzecznikiem dyscyplinarnym stanęła również Bożena Koniczuk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chełmie. Sprawa dotyczy rzekomych nieprawidłowości w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zajęciach hipoterapii, prowadzonych dla dzieci z przedszkola. Rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. (s)