Dyrektorzy z niższymi dodatkami

Dyrektorzy chełmskich placówek oświatowych poznali wysokość dodatków motywacyjnych, które przyznaje prezydent miasta. Jakież było ich zdziwienie, gdy okazało się, że większość z nich dostało dodatki o kilkaset złotych niższe od dotychczasowych…

W tym roku magistraccy urzędnicy nie podali szczegółowo, jakiej wysokości dodatki otrzymali poszczególni dyrektorzy. Wioletta Bielecka z biura prasowego, poinformowała jedynie o przyznanej najniższej i najwyższej kwocie. Dodała też, że dodatki zostały przyznane na okres od 1 marca do 31 maja br.

Do tej pory najniższy dodatek motywacyjny dla dyrektora miejskiego przedszkola wynosił 450 zł, a najwyższy 750 zł. Te z górnej półki otrzymywali dyrektorzy placówek, w których jest najwięcej oddziałów. Jakub Banaszek, prezydent Chełma, uciął kwoty dodatków i przyznał im od 300 do 400 zł.

Cięcia nastąpiły też w przypadku dyrektorów szkół podstawowych. Najniższy dodatek to 300 zł, najwyższy zaś 500 zł. Dotąd najmniej pieniędzy z tego tytułu dostawał dyrektor Gimnazjum nr 2, ale ta szkoła jest likwidowana i zostało w niej dosłownie kilka oddziałów. Pozostali otrzymywali od 600 do 700 zł.

Dodatki dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zostały ustalone od 300 do 800 zł. Wcześniej były to kwoty od 550 do 800 zł (oprócz II LO, gdzie osoba pełniąca obowiązki dyrektora otrzymywała niższe stawki). (s)