Dyscyplinarka dla kierownik

Jolanta Król już nie jest kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie. Wójt gminy Dariusz Ćwir zwolnił ją dyscyplinarnie z pracy.

Dariusz Ćwir, wójt gminy Sawin, nie miał żadnych wątpliwości. – Pani Jolanta Król w pełni zasłużyła na dyscyplinarne zwolnienie z pracy – mówi. – W minionym tygodniu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru wysłaliśmy na jej prywatny adres dokument potwierdzający jej zwolnienie. Od jakiegoś czasu przebywała na zwolnieniu lekarskim, wobec czego nie byłem w stanie osobiście przekazać jej mojej decyzji.
Wójt decyzję w sprawie kierownik Król podjął po zapoznaniu się z wynikami audytu zewnętrznego, jaki wykonano w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie. – Nieprawidłowości powstałych z winy pani Król było całe mnóstwo – twierdzi D. Ćwir. – W styczniu 2016 r. bez konkursu zatrudniła główną księgową. W dokumentach brakowało zarządzenia dotyczącego okresowych ocen pracowników. Nie było też zasad przyznawania dodatków specjalnych. Kierownik z kolei dostawała zawyżone wynagrodzenie. Tylko w 2016 roku pani Król bezpodstawnie otrzymała dodatek specjalny w wysokości 15,5 tys. zł i kwota ta powinna zostać zwrócona do kasy GOPS. To nie wszystko. Jolancie Król wypłacano pobory przekraczające kwotę 4 500 zł, ustaloną zarządzeniem wójta z 2009 roku jako maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierownika GOPS. Była już kierownik utrudniała też kontrolę, odmawiając okazania dokumentów wymaganych przez audytorów.
Jolanta Król w GOPS miała jak u Pana Boga za piecem. Za 2012 rok na umowę zlecenie wzięła dodatkowe 8 400 zł, a w trzech kolejnych latach po 9 000 zł za przewodniczenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gdy wójt znacznie zmniejszył jej wysokość wynagrodzenia, zrezygnowała z funkcji przewodniczącej komisji.
Obowiązki kierownik GOPS Dariusz Ćwir powierzył pracownikowi opieki, Teresie Charytanowicz. – W niedługim czasie na pewno ogłoszę konkurs na stanowisko kierownika – zapowiada wójt. (ps)