Działają dla niepełnosprawnych

Zajęcia z komunikacji interpersonalnej, warsztaty artystyczne, szkolenia z zakresu obowiązujących uprawnień osób niepełnosprawnych, zajęcia ruchowe, wycieczki, porady psychologiczne – to tylko kilka z propozycji, jakie oferuje Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Zbyszko”. Zapisy trwają.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie otrzymało wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki tym pieniądzom już wkrótce ruszy Środowiskowy Klub Wsparcia „Zbyszko”, w ramach którego Stowarzyszenie będzie prowadzić m.in.: warsztaty na temat pracy w grupie, zarządzania czasem i budżetem domowym, asertywności, komunikacji interpersonalnej czy umiejętności rozwiązywania konfliktów. Będą też szkolenia z zakresu profilaktyki chorób, obowiązujących uprawnień osób niepełnosprawnych, warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe, wycieczki, wyjścia na imprezy i spotkania kulturalne. Dzięki pozyskanym środkom działać będzie także punkt konsultacyjno-doradczy, w ramach którego odbywać się będą darmowe porady psychologiczne oraz społeczno-prawne. Z oferty mogą skorzystać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z Chełma oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Szczegółowe informacje w biurze Stowarzyszenia – Chełm, ul. Partyzantów 40 (budynek ChBP), pok. 206, w każdy poniedziałek w godz. 12-16 lub pod numerem tel. 784 195 637. (w)