Działki najaktywniejsze

Przez dwa miesiące można było składać wnioski do budżetu obywatelskiego na rok 2017. To trzecia edycja. W porównaniu do dwóch poprzednich miasto podzielono nie na cztery okręgi wyborcze, a na dziesięć osiedli. Na każde przeznaczono po 250 000 zł. Na wnioski urzędnicy czekali do czwartku 30 czerwca. Mieszkańcy Chełma złożyli w sumie 156 formularzy. Najwięcej, bo 43 z osiedla Działki

– Najwięcej wpłynęło z osiedla Działki, bo aż 43, ale 30 z nich dotyczy tego samego zadania, inwestycji przy ul. Paderewskiego – mówi Roland Kurczewicz pełnomocnik prezydenta Chełma. – Złożone propozycje zadań będą teraz analizowane pod względem zgodności z prawem budowlanym, własności i innymi przepisami, które muszą być spełnione, aby dana inwestycja mogła być realizowana. Zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie również szacował koszty poszczególnych zadań, przy czym wartość pojedynczej inwestycji nie może przekroczyć kwoty 250 tys. zł. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do zakresu lub treści wniosku będziemy prosić zgłaszających o dodatkowe wyjaśnienia, tak, aby pod głosowanie poddać jak najwięcej propozycji mieszkańców – podkreśla Kurczewicz.
26 wniosków zgłosili mieszkańcy osiedla Śródmieście, z czego kilkanaście dotyczy tej samej inwestycji przy ul. Ogrodowej. Najmniej formularzy złożyli mieszkańcy XXX-lecia, zaledwie 6. O jeden więcej wpłynął z osiedla Rejowiecka, a od dwa – z Cementowni. 10 wniosków złożono z osiedla Kościuszki, 11 – ze Słonecznego, 12 – z Dyrekcji Górnej, 14 – z Dyrekcji Dolnej, zaś 19 – z osiedla Zachód. Głosowanie nad budżetem obywatelskim jest planowane na drugą połowę września br. (ptr)