Dzieci kupiły wódkę, wójt się tłumaczy

Dlaczego wójt nie odebrał jednemu ze sklepów koncesji na alkohol? Dlaczego nie reagował pracownik odpowiedzialny za walkę z alkoholizmem? Czy komisja alkoholowa w obecnym składzie nadal powinna funkcjonować? – pytała na jednej z ostatnich sesji w Gorzkowie radna Ewa Traczyńska. To pokłosie sprawy sprzed ponad roku, gdy w sklepie w Gorzkowie dzieci kupiły pół litra wódki.

Interpelację w sprawie alkoholowej afery z Gorzkowa radna Ewa Traczyńska złożyła jeszcze w lipcu tego roku. Radna przypomina w niej bulwersujące zdarzenie, do którego doszło w marcu 2019 r. W jednym ze sklepów w Gorzkowie dzieci z tutejszej szkoły podstawowej kupiły bez trudu pół litra wódki.

– Udowodniła to komisja powołana w tym celu w szkole oraz komisja rewizyjna rady gminy w Gorzkowie – czytamy w interpelacji złożonej przez Tarczyńską. Radna podkreśliła w złożonym piśmie, że zgodnie z art. 18 ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organ wydający zezwolenie, w tym przypadku wójt gminy powinien to zezwolenie cofnąć. – Nic się jednak nie stało. W sklepie tym nadal sprzedawany jest alkohol, już ponad rok od wymienionego zdarzenia – pisze radna.

Według Tarczyńskiej sprawą nie zainteresowała się komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, która jest do tego powołana. – Przewodniczący tej komisji stwierdził, że to plotka – czytamy w interpelacji. Radna zwraca też uwagę, że 27 czerwca 2020 r., była „kolejna dostawa alkoholu do tego sklepu, co wywołało zdziwienie mieszkańców Gorzkowa”.

W związku z tym Tarczyńska ma kilka pytań: 1. Dlaczego wójt od marca 2019 r. nie zabrał zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym sklepie, 2. Czy radca prawny zatrudniony w gminie informował wójta o działaniach prawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi?, 3. Dlaczego nie reagował na ten fakt pracownik gminy powołany przez wójta, który jest koordynatorem komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych?, 4. Czy nadal uważa wójt, że komisja antyalkoholowa, pod obecnym kierownictwem, dobrze spełnia powierzone jej zadania?

W odpowiedzi Marek Kasprzak, wójt gminy Gorzków, przekonuje, że w przedmiotowej sprawie działał zgodnie z prawem. Kasprzak przypomina, że sprawa została ujawniona na sesji rady gminy 9 kwietnia 2019 r. Wyszło wówczas na jaw, że w jednym ze sklepów w Gorzkowie dzieci kupiły „napój” zawierający więcej niż 18 procent alkoholu. Przewodniczący komisji do walki z alkoholizmem już dzień później skierował do dyrektor SP w Gorzkowie pismo z prośbą o wyjaśnienie.

12 kwietnia wychowawca klasy i pedagog szkolny otrzymali wiadomość o podejrzeniu zakupu alkoholu przez ucznia SP w Gorzkowie, a 17 kwietnia wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie. Zajściem zainteresowała się też policja. Dopiero 2 grudnia 2019 r. sprzedawca ze sklepu w Gorzkowie został ukarany grzywną za naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ale w urzędzie gminy nikt o tym wówczas jeszcze nie wiedział. Opisywany sklep miał wydaną koncesję na sprzedaż alkoholu do 31 stycznia 2020 r. Właściciel sklepu wielokrotnie tłumaczył, że nie miał wpływu na sprzedaż alkoholu przez zatrudnionego przez siebie ekspedienta.

– Z uwagi na brak podstaw do odmowy wydania kolejnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przedsiębiorcy 31 stycznia 2020 r., zostały wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na czas określony do dnia 31 stycznia 2023 r. – pisze w odpowiedzi na interpelację Tarczyńskiej wójt Kasprzak.

6 lutego 2020 r. do gminy w Gorzkowie trafiło jednak prawomocne uzasadnienie wyroku na sprzedawcy alkoholu. Gmina wszczęła więc drugie postępowanie administracyjne w tej sprawie. W międzyczasie pojawił się Covid 19, który sprawił, że zmienił się bieg terminów procesowych i sądowych. W efekcie wójt Kasprzak cofnął zezwolenie na sprzedaż alkoholu przez opisywany sklep dopiero 14 lipca 2020 r. – Powyższy stan faktyczny świadczy o tym, że wójt gminy Gorzków działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie pozostawał w zwłoce przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji – przekonuje wójt. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here