Dzieci poznały zagrożenia

190 dzieci ze świdnickich szkół podstawowych tuż przed feriami spotkało się z policjantami. Podczas spotkań rozmawiano o tym, jak bezpiecznie spędzić ferie. Organizatorem akcji było świdnickie Stowarzyszenie „Lider Forum”.
Akcja „Bezpieczne Miasto – Bezpieczne Ferie” rozpoczęła się na dwa tygodnie przed przerwą semestralną. Początkowo miała objąć tylko dzieci ze wszystkich świdnickich szkół podstawowych. Okazało się jednak, że chętnych na pogadanki o bezpieczeństwie jest więcej i do programu została również włączona podstawówka z Mełgwi. W sumie, w ciągu dwóch tygodni z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Świdniku spotkało się 190 dzieci z zerówek i młodszych klas szkół podstawowych.
– W trakcie spotkań z dziećmi policjanci wskazywali na podstawowe zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu w domu i poza nim – relacjonuje kom. Paweł Leśny ze świdnickiej policji.
Organizatorami akcji byli przedstawiciele Stowarzyszenia „Lider Forum” ze Świdnika.
– Mam nadzieję, że nasze przedsięwzięcie, zorganizowane przy udziale świdnickiej komendy policji, przełoży się na bezpieczeństwo naszych pociech, bo to był nadrzędny cel akcji – mówi Józef Drozd, prezes stowarzyszenia.
Najmłodsi mogli liczyć również na odblaskowe gadżety, ufundowane przez firmę RK Niedziałek. W przedsięwzięciu pomagały także wolontariuszki z I LO w Świdniku.
(kal)