Dziękowali za przykład życia

27 września w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej odbyły się uroczystości 30-lecia powstania Lubelskiego Oddziału Szarych Szeregów. Wchodzące w skład zespołu szkoły mocno związane są z harcerstwem: Szkoła Podstawowa nr 39 nosi imię Aleksandra Kamińskiego, a Gimnazjum nr 25 patronują Szare Szeregi.
Tradycyjnym: „Czuwaj!” już od progu witali zaproszonych najmłodsi, czyli zuchy z SP nr 39. Dzieci przygotowały też część artystyczną, śpiewając harcerskie piosenki i recytując patriotyczne wiersze. Dla wielu obecnych na sali, harcerzy seniorów były to wzruszające momenty, zwłaszcza wtedy gdy zuchy podeszły do nich z czerwonymi różami w rękach. – Bardzo dziękujemy wam za przybycie, jesteście dla nas najważniejsi – podkreślała Grażyna Daniewska, dyrektor Zespołu Szkół nr 8, zwracając się do członków Szarych Szeregów, którzy od lat sympatyzują ze szkołą.

– Dajecie nam to, co można ofiarować najpiękniejszego: przykład prawdziwej miłości do ojczyzny i tego, jak należy postępować – dodawali w podziękowaniu uczniowie. Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli „na wieczną wartę”, a następnie delegacja złożona z przedstawicieli klas pierwszych gimnazjum, rodziców i nauczycieli złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu, zasłużonemu harcerzowi. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum złożyli tego dnia ślubowanie na sztandar szkoły i zostali oficjalnie włączeni w poczet społeczności Gimnazjum nr 25. Podczas uroczystości wojewoda lubelski Przemysław Czarnek odznaczył członków Lubelskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Medale otrzymali: Zdzisław Łoziński, przewodniczący zarządu a także Wanda Łazowska i Stefan Marian Kalinowski. Otrzymali oni również medale od Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego. Z kolei prezydent Krzysztof Żuk odznaczył Lubelski Oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz dh. Leszka Guza Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

– To wielkie wydarzenie i święto dla całego harcerstwa. Cieszę się, że ono nadal uczy młodych przyjaźni, wspólnoty i szacunku – mówi Elżbieta Nakonieczna, przewodnik z kręgu instruktorów im. Aleksandra Kamińskiego. Obecnie świętujący swoje 30-lecie lubelski Oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów liczy 60 członków zwyczajnych i 5 współdziałających.Emilia Kalwińska