Dziękowanie za plon – Dożynki w Gminie Rejowiec Fabryczny

W niedzielę (3 września) na święcie plonów spotkali się mieszkańcy gmin Chełm (świętowano nad zalewem w Żółtańcach), Dorohusk, Rejowiec Fabryczny (dożynki zorganizowano w Lisznie) i Wierzbica (zdjęcia na str. 14).