Dzielenie miejskich milionów

W przyszłym roku swoją siedzibę zmienią miejscy urzędnicy. Wystartować ma również budowa obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej i al. NSZZ „Solidarność”. W sumie na liście przyszłorocznych inwestycji znalazło się 60 pozycji.
Ratusz miał czas do minionego wtorku na przygotowanie projektu budżetu na przyszły rok. Do 15 listopada dokument musiał trafić również do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dochody do przyszłorocznego miejskiego budżetu zostały ustalone na ponad 132,6 mln zł i są porównywalne do tegorocznych. Dużo wyższe będą za to wydatki, ponieważ sięgną blisko 150 mln zł. Jak tłumaczą, przedstawiciele ratusza, na uzupełnienie różnicy między dochodami i planowanymi wydatkami nie trzeba będzie zaciągać kredytu.
– Deficyt zostanie pokryty z nadwyżek z lat ubiegłych – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika i dodaje: – Natomiast jednoznacznie nie można w tej chwili powiedzieć, czy nie będziemy zaciągać kredytu w nadchodzącym roku. Sytuacja w tej sferze jest dynamiczna.
Tym bardziej, że na liście planowanych na rok przyszły wydatków inwestycyjnych znalazło się 60 pozycji. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to ponad 30 mln zł.

– W przyszłym roku chcemy zakończyć to, co mamy rozpoczęte, czyli m.in. przebudowę urzędu miasta. W projekcie budżetu znalazły się również te inwestycje, które z różnych względów nie zostały zrealizowane w tym roku – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.
Przebudowa urzędu to jedna z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. Przetarg na adaptację budynku po Gimnazjum nr 2 na ratusz został rozstrzygnięty na kwotę ponad 11.6 mln zł. Kilkaset tysięcy pochłoną również prace dodatkowe. Kolejne setki tysięcy będą przeznaczone na wyposażenie. Zgodnie z zapowiedziami władz miejskich wielka przeprowadzka powinna rozpocząć się za kilka miesięcy.
– Natomiast naszym priorytetem jest budowa obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej i al. NSZZ „Solidarność” – mówi zastępca burmistrza.

W przyszłym roku równocześnie mają ruszyć trzy zadania, czyli budowa krytej pływalni, otwartych basenów i kortów. Tylko w 2017 roku na ten cel ma pójść ok. 12 mln zł. Przedstawiciele ratusza za swoje priorytety na przyszły rok uznają również rozpoczęcie budowy ul. Kusocińskiego i kontynuację prac przy kolektorze wód deszczowych.
– Wśród inwestycji znajdą się również mniejsze zadania, choćby ulice osiedlowe czy chodniki. Natomiast w związku z tym, że skupiliśmy się na obiektach sportowych, to trzeba będzie ograniczyć wykonywanie małych inwestycji – tłumaczy Waldemar Jakson.
Burmistrz Świdnika tłumaczy również, że miejski budżet to nie tylko inwestycje. – Mamy również opiekę społeczną czy program 500+. Wzrastają nam również wydatki na infrastrukturę komunalną, która ma to do siebie, że im jest większa, tym jest bardziej kosztowna – tłumaczy Waldemar Jakson.

Tradycyjnie już jednym z najwiekszych wydatków budżetowych jest oświata. Idzie na nią ponad 45 proc. wszystkich miejskich pieniędzy. W przyszłym roku to zadanie jest dodatkowo z „pytajnikiem”, bo na razie nie wiadomo, jakie koszty pociągnie za sobą reforma oświaty, czyli rozpoczynające się od 2017 roku wygaszanie gimnazjów. (kal)

Inwestycje planowane w przyszłym roku:

Dokumentacje projektowe:
Przebudowy targowiska – 100 tys. zł, budowy odcinka ul. Akacjowej – 20 tys. zł, budowy ul. Zielonej – 25 tys. zł, budowy Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej – 150 tys. zł, przebudowy dojazdu ul. Nową do stacji wodociągowej – 25 tys.zł, przebudowy ul. Fabrycznej – 10 tys. zł, przebudowy ul. Witosa – bocznej – 20 tys. zł, rozbudowy i termomodernizacji budynku straży miejskiej – 60 tys. zł, budowy ul. Kusocińskiego (dotacja dla powiatu) – 138,8 tys. zł, rozbudowy systemu odprowadzania wód deszczowych – 25 tys. zł, budowy oświetlenia na ul. Brzegowej – 25 tys. zł, przebudowy pl. Konstytucji 3 maja – 90 tys. zł, hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 – 90 tys. zł
Inwestycje drogowe:
Dokumentacja projektowa i budowa zatoki autobusowej przy Żwirki i Wigury – 160 tys. zł
Budowa NSZZ „Solidarność” – 230 tys. zł, dokumentacja zamienna budowy NSZZ „Solidarność” – 64,5 tys. zł
Budowa chodnika na ul. Kukuczki – 35 tys. zł
Budowa chodnika przy ul. Pileckiego – 50 tys. zł
Mobilny LOF – 300 tys. zł
Budowa linii zasilającej oświetlenie ul. Strażackiej – 35 tys. zł
Nowy urząd miasta:
Przebudowa Gimnazjum nr 2 na urząd miasta – 6,5 mln zł (łącznie 11,6 mln zł), dodatkowo 350 tys. zł na zakup systemów audio – video i 260 tys. zł na zakup wyposażenia stałego
Szkoły i przedszkola:
Modernizacja systemu wentylacji na basenie przy ZS nr 2 – 150 tys. zł
Modernizacja układu zasilania w ZSO nr 1 – 60 tys. zł
Przebudowa parkingu przy SP nr 3 – 115 tys. zł
Rozbudowa Przedszkola nr 7 – 1,1 mln zł
Kolektor, cmentarz, monitoring
Budowa kolektora wód deszczowych – 1,7 mln zł
Projekt Zielony LOF – 200 tys. zł
Zakup Eko – Patrolu dla straży miejskiej – 120 tys. zł
Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego – 400 tys. zł
Rozbudowa monitoringu miejskiego – 70 tys. zł
Obiekty przy Fabrycznej:
Dokumentacje projektowe: krytej pływalni (170,2 tys. zł), kompleksu „Słoneczny Świdnik” (90 tys. zł), hali miejskiej (200 tys. zł), kortów tenisowych (7,99 tys. zł)
Budowa: krytej pływalni (7 mln zł), „Słonecznego Świdnika” (3 mln zł), kortów tenisowych (1,96 mln zł)

Budżet Obywatelski II edycja:

Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki 8 – 70 tys. zł
Mediastrefa – czytelnia multimedialna – 21 tys. zł
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodzin – 100 tys. zł
Na dobry początek II – 100 tys. zł
Sensoryczny Park Wyobraźni – 99,9 tys. zł
Rodzinne Wyzwania – 59,9 tys. zł
Akcja – Kino Plenerowe – 25,5 tys. zł
Interaktywna ścieżka edukacyjna – 100 tys. zł
Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta – 64 tys. zł
Budowa miasteczka ruchu drogowego – 100 tys. zł
Alternatywa dla osiedla Wschód i usprawnienia rowerowe w mieście – 99,9 tys. zł
Rewitalizacja boiska przy ulicy 3-go Maja i adaptacja na park sportowy do street workout i kalisteniki – 80 tys. zł
Budowa dwóch chodników i ścieżki rowerowej między osiedlami Brzeziny I i II (I edycja BO) – 120 tys. zł

Na co idą budżetowe pieniądze?

43 mln zł – oświata (w tym m.in. wydatki na utrzymanie przedszkoli, szkół, zajęcia indywidualne, dowożenie dzieci, dokształcanie nauczycieli, świetlice szkolne, dożywianie, stypendia)
30,1 mln zł – inwestycje
27,7 mln zł – świadczenia na rzecz rodzin (500 +, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)
11,8 mln zł – gospodarka komunalna (odbieranie odpadów, gospodarka ściekowa, utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg)
11 mln zł – administracja publiczna (urzędy miast, rady gmin, promocja)
8,24 mln zł – pomoc społeczna (utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie)
4,3 mln zł – kultura (dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej)
2,1 mln zł – transport i łączność (dopłata do komunikacji miejskiej, bieżące utrzymanie dróg,