Dzielnicowe listy życzeń

Kontynuujemy prezentację wniosków inwestycyjnych, jakie lubelskie dzielnice zgłosiły do projektu budżetu Lublina na 2018 rok.


Ponikwoda:

remont istniejącej części ulicy i budowa nieurządzonego odcinka ul. Kasztanowej – zadanie priorytetowe, budowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Wielkiej do ul. Rudnickiej – zadanie priorytetowe, remont nawierzchni wraz z przebudową Dożynkowej od Al. Spółdzielczości Pracy do granic miasta – zadanie priorytetowe, budowa II etapu ul. Trześniowskiej wraz z sięgaczem – zadanie priorytetowe, budowa ciągu pieszego ulicy Pliszczyńskiej w rejonie wiaduktu drogi S17 – zadanie priorytetowe, budowa i remont boisk przy SOSW przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 – zadanie priorytetowe, budowa centrum oświatowo-kulturalnego przy ul. Majerankowej – zadanie priorytetowe, budowa nowego odcinka drogi o nazwie „przedłużenie ulicy Węglarza” od ulicy Walecznych do ul. Trześniowskiej – zadanie priorytetowe, dokumentacja przyszłościowa na budowę układu ulic Ziemiańska i Kosynierów – zadanie priorytetowe , przebudowa ul. Wiejskiej z parkingiem przy cmentarzu i ścieżką rowerową w jezdni – zadanie priorytetowe, budowa miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego 1 – zadanie priorytetowe, budowa ul. Jaworowej w Lublinie, dokumentacja przyszłościowa dla ul. Goździkowej, kompleksowa budowa ul. Narcyzowej i Nasturcjowej, dokumentacja przyszłościowa przedłużenia ul. Koryznowej, remont nawierzchni drogi ul. Bazylianówka od ul. Andersa do ul. Węglarza, remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej z uzupełnieniem miejsc parkingowych na ul. Walecznych od al. Andersa do ul. Wiejskiej, remont chodnika ul. Ponikwoda, remont chodnika na ul. Cedrowej, remont chodnika na ul. Pankiewicza, budowa 5-6 miejsc postojowych z ażurowych płyt betonowych dla samochodów osobowych, co ucywilizowałoby parkowanie na ul. Trześniowskiej na odcinku od Niepodległości do Malinowej, budowa ul. Malinowej (z kostki brukowej), budowa odcinka ul. Kruszynowej wraz z odwodnieniem deszczowym, usunięcie latarni ze środka skrzyżowania ul. Ponikwoda i ul. Walecznych wraz z przebudową skrzyżowania, wykonanie oświetlenia na ul. Szarotkowej, wykonanie doświetlenia ulic Magnoliowej, doświetlenie drogi i chodnika na ul. Bazylianówka przy sklepie Stokrotka, likwidacja napowietrznej linii energetycznej i przełożenie oświetlenia ulicznego na drugą stronę ulicy (obecne lampy są zasłaniane przez drzewa) na ul. Trześniowskiej na odcinku od ul. Niepodległości do Świdnickiej, oświetlenie ul. Pliszczyńskiej od przejazdu kolejowego do granic miasta, wykonanie ścieżki rowerowej na ulicy Walecznych od ulicy Węglarza do ulicy Andersa, rewitalizacja terenów przyrodniczych w dzielnicy Ponikwoda Natura 2000 w okolicy ul. Pliszczyńskiej, budowa terenów rekreacyjnych z placami zabaw w dzielnicy Ponikwoda – ul. Bluszczowa, ul. Węglarza, budowa szatni i trybun przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Magnoliowej, likwidacja białych plam dla części nieobjętych MPZP, a szczególnie dla obszaru ul. Torowej, Grodzickiego, Naftowej, okolic ul. Kosynierów (I-17) instalacja, kamery monitoringu miejskiego na ul. Koryznowej przy sklepie całodobowym luster na skrzyżowaniach w rejonie ulic: Ludowej, Ponikwoda, Rudnickiej, Narcyzowej i Brzozowej.

Sławin:

Budowa pływalni w ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50, budowa pawilonu przedszkolnego w ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50, uzasadnienie: brak wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na Sławinie, budowa brakujących odcinków ulic: ul. Relaksowa – w celu ułatwienia komunikacji wewnątrz osiedla, ul. Tarasowa – na odcinku ok. 70 m w celu połączenia z ul. Relaksową, ul. Kasztelańska na odcinku ok. 100 m, ul. Kaskadowa, ul. Chabrowa, budowa ulic: Skowronkowej (wraz z uzbrojeniem), ul. Sławinek, ul. Rozmarynowej, ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Bohaterów Września, przebudowa ulic: ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej. Uzasadnienie: Na tym odcinku ulica po stronie wschodniej nie posiada krawężników, chodnika, oberwane są obrzeża jezdni, a zniszczenie wierzchniej warstwy nawierzchni powoduje gromadzenie się wód opadowych oraz stwarza zagrożenie podczas wymijania i wyprzedzania; – ul. Głównej na odcinku od mostu na rz. Czechówce do ul. Deszczowej; ul. Poligonowej na odcinku od ul. Zelwerowicz do północnej granicy miasta wraz z zatokami i peronami autobusowymi oraz pętlą nawrotową dla autobusów MPK, budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Willowej z ul. Relaksową oraz z ul. Tarasową, oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a ul. Świerkową (przy parku), co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności uczniów szkoły, budowa chodników: na ul. Sławinkowskiej w rejonie Ogrodu Botanicznego, ul. Lisa – dokończenie brakującego odcinka, ul. Kwiatów Polnych – uzupełnienie brakującego odcinka, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Agronomicznej, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: al. Warszawska (od ul. Skowronkowej w kierunku granicy miasta), ul. Mgielna, ul. Wodna, ul. Poligonowa, projekt budowy ulic Mineralnej + Północnej (na zachód od A. Szymańskiego + Zdrojowej) wraz z wydzieloną ścieżką rowerową wzdłuż tego odcinka na ul. Północnej w celu poprawy lokalnego układu komunikacyjnego w tej części Sławina oraz połączenia ścieżek rowerowych, zrealizowanych przy przebudowie Al. Solidarności i przebudowie skrzyżowania ul. B. Ducha z al. Solidarności, remonty nawierzchni ulic: – ul. Ziółkowskiego, ul. J. Lisa, ul. Lawendowej; al. Warszawskiej na odcinku od ul. Sławinkowskiej do granicy miasta (lub jej przebudowa); ul. Zbożowej (lub jej przebudowa i budowa ścieżki rowerowej); pętli autobusowej przy ul. Zbożowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych, rozpoczęcie prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tych części dzielnicy, w których on nie obowiązuje, opracowanie Koncepcji urządzenia suchych dolin na północ od ul. Willowej w celu ich wykorzystania dla rekreacji, sportu i komunikacji pieszo-rowerowej.

Sławinek:

Budowa ul. Spadowej od blok– Spadowa 8 do al. Warszawskiej (oznaczenie na Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego -Kx), wykonanie nawierzchni twardej ulepszonej na ul. Powstańców Śląskich od ul. E. Plater do ul. Żółkiewskiego, dokończenie budowy chodników przy ul. Gen. Zajączka i ul. Czarnieckiego, budowa chodnika na ulicy Harcerskiej na odcinku Strzelecka – Żołnierska, poprawa geometrii zjazdu z Al. Warszawskiej w ul. Żołnierską, remont chodnika na ul. Jasińskiego, remont chodnika na ul. Dzieci Zamojszczyzny, oświetlenie ulic na osiedlu przy rogatce Warszawskiej – (tj. ul. Kolorowa, ul. Baśniowa, ul. Bajkowa, ul. Serdeczna, ul. Bratnia), zabezpieczenie środków finansowych na budowę boiska na działce ZP (skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich i ul. Gen. Zajączka), zabezpieczenie środków finansowych na budowę kanału burzowego od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Głębokiej lub ul. Solidarności, budowa parkingu przy ul. Krynicznej na wjeździe do al. Warszawskiej, budowa drogi dojazdowej na ul. Podchorążych, połączenie z ul. Bohaterów Monte Cassino, budowa przejścia dla pieszych z ul. Jagiellońskiej (tzw. dolnej) do ul. Jagiellońskiej (tzw. górnej), budowa chodnika na ulicy Strzeleckiej po stronie południowej na odcinku ul. Ligonia – Al. Warszawska, remont schodów przy ul. Harcerskiej i ul. Ligonia, remont chodnika na ul. Harcerskiej na odcinku Strzelecka – Powstańców Śląskich – Jagiellońska, zabezpieczenie środków finansowych na zorganizowanie Domu Kultury/Seniora na osiedlu Sławinek, budowa siłowni terenowej w dzielnicy Sławinek, budowa progów spowalniających na ul. Baśniowej na wysokości Serdecznej 20 (1 próg), Harcerskiej (1 próg), Powstańców Śląskich (3 progi), nasadzenia drzew na osiedlu Sławinek, wybudowanie ul. Czeremchową wraz z głębokimi zatokami parkingowymi, wykonanie chodnika na ul. Baśniowej na wysokości budynku Baśniowa 24, wykonanie chodnika łączącego ul. Bratnią z Przygodną.

Kolejne dzielnice w następnym numerze