Dzielnicowe listy życzeń

Kontynuujemy prezentację wniosków inwestycyjnych, jakie lubelskie dzielnice zgłosiły do projektu budżetu Lublina na 2018 rok.


Stare Miasto:

montaż półpodziemnych pojemników na terenie ul. Kowalskiej, plan rewitalizacji podwórka przy ul. Lubartowska 25 – teren wokół baszty odwiedzany przez turystów, opracowanie projektu przebudowy ulicy wraz z wymianą płyt chodnikowych na kostkę wzdłuż ul. Lubartowskiej do Al. Tysiąclecia po obu stronach ulicy, stylizacja ulicy wraz z oświetleniem do standardów obowiązujących na Starym Mieście, zagospodarowane podwórka przy ul. Jezuickiej 14 – istnieje już koncepcja zagospodarowania, przygotowana przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, remont ulicy i chodnika przy ul. Kowalska, Furmańska, plac Zamkowy, Tysiąclecia 5 od strony podwórka, remont i odnowienie murków wokół placu Zamkowego, remont istniejących i montaż nowych siedzisk w murkach, remont i odnowienie schodów i murków w Zaułku Panasa oraz regulacja stanów własności, budowa toalety na Starówce w kamienicach należących do Urzędu Miasta, np. przy ul. Grodzkiej 3/5 bądź przystosowanie istniejącej obecnie w Trybunale Koronnym, wyrównanie części bruku od Bramy Krakowskiej do Bramy Grodzkiej, rozwiązanie problemu anten satelitarnych szpecących wizerunek Starego Miasta – sprawdzenie możliwości technicznych montażu anteny zbiorczej, regulacja stanu własności kamienic na Starym Mieście.

Śródmieście:

realizacja punktu widokowego na Czwartku – skarpa nad targiem przy ul. Ruskiej, utworzenie miejsc parkingowych u zbiegu ul. Szkolnej i ul. Czwartek, przeniesienie ze środka chodnika na skraj chodnika 6 słupów oświetleniowych (w tym 2 stalowych) i wymienienie 4 słupów żelbetowych na nowe przy ul. Czwartek 21-27, zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Unickiej-Walecznych-Podzamcze + monitoring, nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej (żywopłot) wzdłuż pasa zieleni na al. Solidarności, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. L. Hirszfelda (od strony M. Smorawińskiego), wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. L. Hirszfelda 8 i 10, wykonanie kładki dla pieszych od ul. L. Hirszfelda przez M. Smorawińskiego, ustawienie ławek przy ul. Kleniewskich 8, Lubartowska, Czwartek, Szkolna, Biernackiego, Sieroca, Probostwo, Ruska, Targowa, Nowy Plac Targowy – zamontowanie dodatkowych latarni, wymiana starych, monitoring: Lubartowska, Biernackiego, Sieroca, Ruska, Słowikowskiego, Targowa, Nowy Plac Targowy – remont chodnika, utworzenie parkingu przy ul. M. Biernackiego po stronie nieparzystej od strony ul. K. Jaczewskiego, renowacja trawników i zamontowanie słupków chroniących przed nielegalnym parkowaniem przy ul. M. Biernackiego 6,8 i 10, wykonanie kładki dla pieszych od ul. Prusa do ul. Niecałej, położenie progów spowalniających na ulicy Probostwo, remont nawierzchni ulicy Probostwo, remont muru oporowego przy ul. Probostwo 14, dofinansowanie budowy śmietników pół-podziemnych – jako pilotażowy śmietnik przy ul. B. Prusa 2, wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową od ul. B. Prusa do K. Jaczewskiego na ul. Probostwo (od ul. M. Biernackiego do ul. Lubartowskiej), ul. M. Biernackiego, monitoring ulicy Lubartowskiej (od al. Tysiąclecia do ul. Obywatelskiej), namalowanie pasów oznakowania miejsc parkingowych na ul. Niecałej w miejscach, gdzie parkowanie jest dozwolone; ul. Niecała – remont nawierzchni chodnika, ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Niecałej 1, remont nawierzchni chodnika i zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem poprzez ustawienie słupków: ul. Spokojna 8, 8a naprawa poręczy przy schodach przy ul. Spokojnej, zamontowanie lampy z czujnikiem ruchu przy ul. Lubomelskiej 5 przy przejściu od ul. Spokojnej, uzupełnienie monitoringu na ulicach Krakowskie Przedmieście, Dolna 3-Maja, St. Staszica, remont na ul. Wieniawskiej, wymiana krawężników, chodnika i nawierzchni, monitoring ulicy Wieniawskiej, zamontowanie kamery monitoringu miejskiego – róg ul. Zielonej i ul. St. Staszica, monitoring na ulicy H. Wiercieńskiego, utworzenie parkingu na powierzchni asfaltowej byłego boiska przy bloku H. Wiercieńskiego 4 dla mieszkańców ulicy H. Wiercieńskiego, z wyznaczeniem miejsc postojowych, skwer-zieleniec – ulica Głęboka 17-19 róg ulicy H. Wiercieńskiego wymiana asfaltowej nawierzchni alejek na kostkę brukową (kolor piaskowy), remont nawierzchni jezdni na ulicy H. Wiercieńskiego i oznakowanie poziomej osi jezdni, miejsc postojowych oraz dokończenie układania chodnika z kostki brukowej od ul. H. Wiercieńskiego 3 do ul. Głębokiej; remont łącznika między ulicą H. Wiercieńskiego a ul. Rowerową; budowa nowego chodnika i ścieżki rowerowej + oświetlenie i monitoring; remont ulicy Rowerowej – wspólna jezdnia z kostki brukowej dla samochodów, pieszych i rowerów, monitoring na ulicy Głębokiej strona nieparzysta od ul. G. Narutowicza do ul. H. Raabego, wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową na ulicy Głębokiej (strona nieparzysta od ul. G. Narutowicza do ul. H. Raabego) oraz budowa ścieżki rowerowej, renowacja i odbudowa żywopłotów na ul. Głębokiej oraz nasadzenie drzew, Muzyczna – wykonanie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Muzycznej 11, 13 i 15, wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową na ulicy H. Raabego strona nieparzysta, renowacja trawników na ul. Akademickiej na odcinku od ul. I. Radziszewskiego do ul. Weteranów posianie trawy odpornej na deptanie i ustawienie słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na trawnik, zabezpieczenie słupkami metalowymi trawników – róg ul. I Radziszewskiego i ul. Akademickiej od strony KUL, renowacja oraz posianie trawy odpornych na deptanie na ul. Strażackiej, ul. A. Szczerbowskiego i ul. Ochotniczej, ul. A. Szczerbowskiego 4a – zamontowanie latarni oświetlającej skwer, monitoring ul. F. Chopina, ul. Hempla, ul. Peowiaków i ul. T. Kościuszki, ustawienie ozdobnych słupków chroniących trawniki przed nielegalnym parkowaniem – ul. F. Chopina 17-19, 27-31 i ul. F. Chopina 12, utwardzenie nawierzchni koło postoju taksówek przy ul. F. Chopina, remont nawierzchni ulicy poprzez wyeliminowanie możliwości gromadzenia się wód opadowych – M. Chmielarczyka/F. Chopina, Lipowa/F. Chopina, Sądowa/F. Chopina i J. Sztajna/Lipowa, zabezpieczenie ozdobnymi słupkami metalowymi trawników na ul. Lipowej 10, utworzenie 2 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych – ul. M. Chmielarczyka/Lipowa 14, Lipowa 17 – remont murku przy ciągu pieszym, dofinansowanie naprawy urządzeń na placu zabaw w przedszkolu przy ul. Kruczej, nasadzenie zieleni wysokiej na placu L. Kaczyńskiego, renowacja trawnika oraz nasadzenie krzewów na placu Z. Balickiego w pobliżu fontanny, uzupełnienie nasadzeń drzew na ulicy H. Kołłątaja, zamontowanie latarni przy ul. G. Narutowicza na odcinku od nr 54 do 56a, zamontowanie kamer monitoringu miejskiego przy ul. G. Narutowicza, obejmujących swoim zasięgiem odcinek od ul. Kapucyńskiej do ul. Okopowej, Górna – remont i wymiana chodnika oraz nawierzchni jezdni, zamontowanie latarni, Wschodnia – strona parzysta od nr 6 – zamontowanie słupków remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Dolnej Panny Marii, utworzenie chodnika na odcinku wzdłuż granicy kościoła do Palcu Wolności, zamontowanie dodatkowych kamer monitoringu miejskiego przy ul. Zamojskiej, remont chodnika na ul. Farbarskiej, ulica Plażowa – zamontowanie słupków ograniczających parkowanie na chodniku, ul. Plażowa – doświetlenie ulicy, ul. Plażowa – zamontowanie koszy na śmieci, ustawienie ławek wzdłuż ulic: Świętoduska, Prymasa Wyszyńskiego, 3 Maja, Zielona, Radziwiłłowska, Wodopojna, Obywatelska, Lipowa (przed Gimnazjum nr 9), róg Lipowej i Ofiar Katynia, róg Lipowej i G. Narutowicza, wzdłuż bulwaru między ul. Muzyczną a al. J. Piłsudskiego, ul. Bernardyńska przy skrzyżowaniu z ul. Zamojską, K. Jaczewskiego, Podzamcze, zamontowanie elektrycznych samoobsługowych toalet przy Al. Piłsudskiego (koło MPWiK), Zielona (róg Staszica), K. Jaczewskiego (koło SPSK nr 4), Wieniawska, Hempla (w okolicy podziemnego parkingu), bulwar w okolicach Bocznej Rusałki, Muzyczna róg A. Szczerbowskiego, ul. Podzamcze, Al. Racławickie (w okolicy Centrum Spotkania Kultur).

Kolejne dzielnice w następnym numerze