Dzień modlitw o kapłanów

Kościół 4 czerwca 2020 roku – w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, przypominał wiernym o wadze kapłaństwa i potrzebie modlitw o powołania.

W ramach obchodów tego święta w wielu polskich diecezjach od lat organizowane są spotkania kapłanów, którzy wraz ze swoimi biskupami słuchają konferencji o tajemnicy kapłaństwa i modlą się o własne uświęcenie. Św. Jana Marii Vianney, patron kapłanów, zalecał duchownym, by oddali: „Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie Krzyż”.

Przypomnijmy, że początki święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana związane są z hiszpańskim kontemplacyjnym Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest wsparcie dzieła uświęcenia kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Biskup Jose Maria Garcia Lahiguera zwrócił się do papieża Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla tego zakonu święta patronalnego Chrystusa Kapłana i jest ono obchodzone od 1952 roku.

Później zostało ono rozszerzone na Kościół w krajach języka hiszpańskiego i od 1973 roku jest obchodzone w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego. Na cały Kościół zostało rozszerzone w ostatnich dniach pontyfikatu Benedykta XVI. Poinformował on episkopaty poszczególnych krajów o możliwości ustanowienia święta. Jest ono, jak gdyby kontynuacją obchodzonego w latach 2009-2010 Roku Kapłańskiego. Episkopat Polski podjął decyzję o wprowadzeniu nowego święta w listopadzie 2012.

Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym 2013 wydała dekret o zatwierdzeniu nowego święta dla Polski. Zaaprobowała także polskie przekłady tekstów liturgicznych, które akcentują potrzebę modlitwy za kapłanów i nowe powołania. W celebracji święta Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Kościół w Polsce nawiązuje do życiowego przesłania św. Jana Pawła II, które wyraża się w medytacji nad jego tekstami kierowanymi do kapłanów w listach na Wielki Czwartek oraz odmawianej przez niego litanii do Chrystusa Kapłana i Ofiary. Swoje przeżywanie kapłaństwa Papież Polak przedstawił w książce „Dar i Tajemnica”.

Jak mówi obecny papież Franciszek „Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak namaszczony jest jego lud radością płynącą z ewangelii”. 30 maja o godz. 10.30 w lubelskiej archikatedrze miały miejsce święcenia prezbiterów. Podczas uroczystej Eucharystii z rąk abpa Stanisława Budzika święcenia kapłańskie przyjęło 10 diakonów – alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Nowi kapłani archidiecezji lubelskiej, to: ks. mgr Adam Blicharz z parafii pw. św. Izydora w Topółczy, (diec. zamojsko-lubaczowska); ks. mgr Piotr Flis z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie; ks. mgr Robert Jabcoń z parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łętowni (archid. krakowska);

ks. mgr Marek Kuś z parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie; ks. mgr Kacper Małek z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce; ks. mgr Michał Myśliwiecki z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie; ks mgr Rafał Rechnio z parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach (diec. siedlecka); ks. mgr Paweł Saran z parafii pw. św. Wojciecha z Wąwolnicy; ks. mgr Jakub Szajner z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Okszowie; ks. mgr Mateusz Wójcik z parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie (diec. płocka).

Po zakończeniu uroczystości neoprezbiterzy otrzymali dokument potwierdzający przyjęte święcenia. Nominacje do parafii, w których podejmą swoją pierwszą posługę, otrzymają na spotkaniu z ks. arcybiskupem Stanisławem Budzikiem 25 czerwca 2020 roku, który podczas uroczystości powiedział „Święcenia kapłańskie, to wielka radość dla całej diecezji. Kościół w Lublinie raduje się, że 10 diakonów miało odwagę by pójść za głosem Chrystusa wołającego cicho i zdecydowanie: Pójdź za mną. Wołajmy do Ducha Świętego, by przemieniał i uświęcał serca diakonów, którzy wyjdą z katedry jako kapłani, by nieść słowo, Ciało i przebaczenie Chrystusa, by być świadkami tej miłości, którą nas Bóg umiłował.”

Elżbieta Kasprzycka