Dzień Otwarty w Zespole Szkół Technicznych

(21 marca) Kilkuset uczniów klas trzecich gimnazjów oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych, zainteresowanych kontynuacją nauki w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, uczestniczyło w „Dniu Otwartym ZST”. Wydarzenie to umożliwiło nie tylko zapoznanie się z ofertą edukacyjną, ale także wprowadziło w atmosferę tej szkoły.

W programie przewidziano szereg interesujących zajęć, jak np. kurs fotografii studyjnej, kurs makijażu w Photoshopie, rozgrywki i gry komputerowe. Można było również podziwiać zdolności aktorskie i muzyczne uczennic i uczniów ZST.

Na korytarzach szkolnych zaprezentowano broń i odznaczenia członków Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju, którzy sięgają po laury w strzelectwie. Przedstawiono zaszczytne wyniki Szkolnego Koła PCK w krwiodawstwie w ramach ogólnopolskiego turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Zorganizowano wystawę zabytkowego sprzętu motoryzacyjnego.

ZST to szkoła z przyszłością wg diagnozy rozwoju województwa lubelskiego. Uwzględniając zainteresowanie postępem technologicznym, dynamicznie rozwijającym się sektorem IT oraz zdobyciem atrakcyjnego zawodu, oferuje młodzieży kształcenie na poziomie 4-letniego i 5-letniego technikum (kierunki: technik programista, technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej) oraz na poziomie 3-letniej szkoły branżowej pierwszego stopnia (w zawodach: mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych).

W ofercie edukacyjnej Technikum nr 2 jest osiem ciekawych i rozwijających pasje kierunków a nowością jest technik programista, w ramach którego uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.

Ponadto wszystkie kierunki objęte są projektem unijnym „Z techniką w przyszłość”, podczas którego realizowane są zajęcia, praktyki oraz staże zawodowe w renomowanych zakładach województwa lubelskiego. (Szczegółowe informacje dostępne są na stronie szkoły www.zst.chelm.pl)

O wysokiej jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Technicznych świadczy tytuł, jaki szkoła otrzymała w rankingu najlepszych Liceów i Techników przygotowanym przez Perspektywy – „Srebrna Szkoła 2019”. Głównym, decyzyjnym kryterium były wysokie wyniki uzyskane w egzaminach maturalnym oraz egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

– ZST to atrakcyjny ZAWÓD, niekwestionowany SUKCES, zobowiązująca TRADYCJA, czyli właściwy wybór dalszej drogi edukacyjnej dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej – przekonują przedstawiciele Szkoły. (s)