Dzień Socjologa na UMCS

20 kwietnia br. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS odbywały się obchody Dnia Socjologa. Był to dzień, w którym studenci i pracownicy wydziału mogli zaprezentować wyniki swoich badań wykonywanych na potrzeby prac naukowych, licencjackich i magisterskich.


Podczas seminarium naukowego pt. „Teoria i praktyka w socjologii” spotkali się socjologowie z zaprzyjaźnionych z UMCS jednostek badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN czy Uniwersytetu Łódzkiego. W sesji plenarnej udział wzięli: prof. dr hab. Mirosława Marody (IS UW), prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS PAN) i dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ (IS UŁ). Głos mieli także sami studenci, którzy zastanawiali się, jaka jest młoda socjologia na UMCS. Dzień Socjologa był również okazją do prezentacji zakresów badań poszczególnych zakładów funkcjonujących w ramach Instytutu Socjologii i całego wydziału.

(EM.K.)