Dziennikarskie nagrody

Podczas tegorocznej Gali Aklaud 2016, która miała miejsce 8 grudnia, doktorantka UMCS – Ewa Bulisz, otrzymała Akademicki Laur Dziennikarski Młodych. Akademicki Laur Dziennikarski Aklaud AD 2016 otrzymał zaś red. Piotr Zdanowicz z TVP 3 Lublin.
Ewa Bulisz jest absolwentką dwóch wydziałów UMCS: humanistycznego i politologii, magistrem stosunków międzynarodowych oraz absolwentką kulturoznawstwa ze specjalizacją medioznawczą. Swoje pierwsze kroki redakcyjne zaczęła stawiać już na studiach, publikując teksty dziennikarskie na łamach lubelskiej „Gazety Wyborczej”. Jest jedną z pierwszych reporterek TV UMCS, dla której zrealizowała szereg różnych relacji z wydarzeń ważnych dla środowiska rodzimej uczelni oraz dla mieszkańców Lublina. Obecnie nadal szlifuje swój warsztat dziennikarski w redakcji TV UMCS. Od 2014 roku pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Acta Humana”.
Jako młody naukowiec zdołała opublikować już kilkanaście artykułów poświęconych analizie gatunków prasowych. Obecnie, pod kierunkiem profesor Marii Wojtak, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu gatunkowego ukształtowania współczesnej prasy kobiecej.
Ewa Bulisz jest organizatorką licznych warsztatów redaktorskich zarówno dla studentów, jak i młodzieży licealnej, m.in. współpracowała z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Obecnie jest stałym członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Wyróżnienie „Aklaud” jest przyznawane osobom wykazującym się w pracy profesjonalizmem i dającym dobry przykład idącym w ich ślady. Aklaud Młodych to nagroda studentów trzech uczelni: KUL, UMCS oraz WSPA.MG