„Dziesiątka” bez zmian

Trasa autobusów miejskich linii nr 10 pozostanie bez zmian

Nic nie wskórał radny Dariusz Jezior (PiS), interpelując w sprawie wydłużenia kursów autobusów miejskich linii nr 10 do Kozubczyzny, Marynina i Stasina.
– „Takie wydłużenie umożliwiłoby dojazd do lubelskich szkół, przychodni zdrowia oraz zakładów pracy mieszkańcom tych miejscowości. Kursująca do Konopnicy linia nr 12 jest niewystarczająca, gdyż jej częstotliwość wynosi jeden przejazd na godzinę” – pisze radny Jezior.
Z informacji prezydenta dowiadujemy się, że obecnie taki wariant nie będzie realizowany. – Obsługa opisywanego w interpelacji terenu gminy Konopnica realizowana jest za pomocą autobusów linii 12, 78 i 85. Rozkłady opracowane zostały w uzgodnieniu z wójtem gminy. Proponowana przez pana radnego zmiana trasy, polegająca na wycofaniu pojazdów z pętli przy ul. Gęsiej i skierowaniu ich poza granice miasta, spowoduje pozbawienie możliwości korzystania z ww. linii przez mieszkańców Węglina Północnego – odpowiada Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta Lublina, dodając, że końcowy i początkowy „10” znalazł się przy Gęsiej głównie za sprawą głosów mieszkańców Węglina. Jednocześnie zaznacza, że sprawa kolejnego połączenia do gmin ościennych nie jest zamknięta. – Zarząd Transportu Miejskiego jest otwarty na rozwój sieci połączeń międzygminnych. Może to nastąpić po zapewnieniu przez gminę ościenną środków finansowych na partycypowanie w kosztach takiego połączenia, a także po zapewnieniu pętli nawrotowych i dróg o odpowiednich parametrach – dodaje Krzysztof Komorski.
Wspomnijmy tu o tym, że Świdnik za połączenie z lubelską komunikacją miejską płaci ok. 1 mln zł rocznie. CH