Dziury straszą w moście

Drewniany most nad Wieprzem w Latyczowie się sypie. – W kilku miejscach zrobiły się dziury, strach tędy chodzić, a co mówić przejechać tędy samochodem – żali się mieszkaniec gminy Krasnystaw.

– Od dłuższego czasu z mostem zaczęło dziać się coś złego – opowiada nam Czytelnik z gminy Krasnystaw. – Zaczęło się od tego, że drewniana konstrukcja zaczęła trzeszczeć i się wyginać, ostatnio stan mostu znacznie się jednak pogorszył, pojawiły się dziury – dodaje. Według naszego rozmówcy na most strach jest wejść, a co dopiero wjechać traktorem, czy samochodem. – Jest to po prostu śmiertelnie niebezpieczne – zauważa mężczyzna.

Edyta Gajowiak-Powroźnik, wójt gminy Krasnystaw, zapewniła nas, że „ubytki w pokładzie drewnianym zostaną doraźnie zabezpieczone w niezwłocznym terminie, jednakże z uwagi na fatalny stan techniczny całej warstwy jezdnej, most wymaga kompleksowego remontu i wymiany wszystkich elementów drewnianych”. – W trosce o bezpieczeństwo użytkowników most zostanie w najbliższym czasie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego – mówi wójt.

– Szacuje się, że całkowity koszt naprawy będzie wynosił ok. 200 tys. zł i biorąc pod uwagę ograniczone środki inwestycyjne gminy Krasnystaw na następny rok, remont mostu będzie uzależniony od uzyskanych oszczędności na zadaniach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, które dla samorządu są priorytetowe – dodaje.

Gajowiak-Powroźnik zauważa, że biorąc pod uwagę fakt, iż przyznane środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego, zostały przeznaczone przez mieszkańców miejscowości Latyczów na inne cele, remont mostu zdaje się nie być priorytetem dla lokalnej społeczności. – Z mostu w głównej mierze korzystają wędkarze. Gmina Krasnystaw w ostatnim czasie, wyremontowała most w Niemienicach, który pochłonął ponad 100 tys. zł, a obecnie realizuje przebudowę mostu na rzece Wieprz w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska, której wartości wynosi ok. 1 mln złotych.

Mosty te, zlokalizowane są w ciągach dróg gminnych często uczęszczanych przez mieszkańców, stanowiąc istotne połączenia pomiędzy miejscowościami, wobec tego inwestycje w tym zakresie realizowane są w pierwszej kolejności. W momencie gdy sytuacja finansowa naszej gminy pozwoli na sfinansowanie remontu mostu w Latyczowie inwestycja wykonana zostanie niezwłocznie – podsumowuje wójt gminy Krasnystaw. (kg)