Dziury znikną z ul. Łęczyńskiej

Na ul. Łęczyńskiej na kierowców czyhają takie dziury

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie szykuje się do remontu ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Mełgiewskiej do ul. Maszynowej. Dziś stan tzw. „starej ul. Łęczyńskiej” jest fatalny, a spod dziurawego asfaltu wystają „kocie łby”.

W celu wyłonienia wykonawcy remontu ZDiM prowadzi postępowanie przetargowe. Urzędnicy przewidzieli tu nie tylko wymianę bitumicznej nawierzchni jezdni, ale także remont chodników na nieodnowionych wcześniej fragmentach, wymianę starych krawężników drogowych czy budowę trzech nowych progów zwalniających z kostki. Cały odcinek zostanie także włączony do strefy ograniczonej prędkości, która dziś obejmuje sąsiednie osiedle przy ul. Hutniczej.

Miasto zarezerwowało na ten cel w budżecie kwotę rzędu 800 tys. zł. Po otwarciu ofert wiadomo już, że takie pieniądze nie wystarczą do wykonania zaplanowanych prac. Obie złożone oferty przewyższają bowiem zakładany kosztorys. Tańszą propozycję złożyło lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Piotr Bąk, które wyceniło swoje usługi na niecałe 860 tys. zł, droższe jest KPRD Lublin z wyceną sięgającą niespełna 1,1 mln zł.

Ostateczna decyzja w sprawie rozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu zostanie podjęta przez urzędników po formalnej analizie złożonych ofert. Wiele wskazuje jednak na to, że tańsza propozycja może zostać finalnie przyjęta.

Marek Kościuk